Erasmus+

Erasmus+ voor studie en stage

Erasmus+ is het nieuwe Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. Dit programma van de Europese Commissie is bedoeld om de samenwerking tussen deelnemende landen op alle onderwijsniveaus te bevorderen.

Lees verder...

Beursvoorwaarden Erasmus+

Je moet aan de volgende voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor een beurs van Erasmus+:

Lees verder...

Laatste wijziging: 27-06-2012 11:54