Over de beurs

Wat ga je doen?
Master
Opleidingsniveau
Hbo of universitair
Studierichting
Landen
Beursbedrag
Renteloze lening
Deadline
Deadline: 4 maanden voor vertrek
Duur
Duur van de opleiding

Voorwaarden

 • Je bent niet jonger dan 15 jaar en niet ouder dan 29 jaar.
 • Je hebt de Nederlandse of Surinaamse nationaliteit.
 • Je gaat naar een middelbare school, je volgt een middelbare beroepsopleiding of je studeert aan een hogeschool of universiteit.
 • De studie die je volgt is een eerste studie.
 • De hoogte van het inkomen van je ouders wordt altijd meegenomen in de beoordeling, ook als je al jaren uitwonend bent.
 • Je maakt maximaal gebruik van de mogelijkheden tot lenen (dus ook van het collegegeldkrediet) bij de DUO.
 • Je hebt een aantoonbaar tekort op je begroting.
 • Je begroting is voor maximaal één studiejaar of een deel ervan (N.B.: je kunt niet met terugwerkende kracht aanvragen).
 • Je aanvraag moet minimaal 4 maanden van te voren worden ingediend.
 • Je cijfergemiddelde is minimaal een 7,5.
 • De studie die je gaat volgen, kan je niet volgen in Nederland.
 • Je gaat naar het buitenland omdat je de studie op een hoger niveau wilt volgen.
 • Een ondersteunende brief van de algemene studentendecaan (bureau studentendecanen) is verplicht.
 • Je eigen bijdrage is tenminste de volledige basisbeurs en een maximale lening van DUO.

Beursbedrag

De Fundatie kent 3 vormen van ondersteuning met een maximum van € 6.500 per studiejaar:

 • studiebeurs (gift)
 • renteloze lening (terugbetalen binnen 2 jaar na afstuderen/promotie)
 • combinatie van studiebeurs en renteloze lening

Het bestuur neemt altijd het besluit over de vorm van ondersteuning en de hoogte van het bedrag.

Aanvragen

Aanvragen via een digitaal aanvraagformulier. Ga naar de website van de beursaanbieder voor meer informatie over de aanvraagprocedure.