Over de beurs

Wat ga je doen?
Uitwisseling of minor
Stage
Opleidingsniveau
Hbo of universitair
Mbo
Studierichting
Landen
Beursbedrag
Max € 6.500 per jaar
Deadline
Deadline: 4 maanden voor vertrek
Duur
Minimaal 3 maanden

Voorwaarden

 • Je bent niet jonger dan 15 jaar en niet ouder dan 29 jaar.
 • Je hebt de Nederlandse of Surinaamse nationaliteit.
 • Je gaat naar een middelbare school, je volgt een middelbare beroepsopleiding of je studeert aan een hogeschool of universiteit.
 • De studie die je volgt is een eerste studie.
 • De hoogte van het inkomen van je ouders wordt altijd meegenomen in de beoordeling, ook als je al jaren uitwonend bent.
 • Je maakt maximaal gebruik van de mogelijkheden tot lenen (dus ook van het collegegeldkrediet) bij de DUO.
 • Je hebt een aantoonbaar tekort op je begroting.
 • Je begroting is voor maximaal één studiejaar of een deel ervan (N.B.: je kunt niet met terugwerkende kracht aanvragen).
 • Het betreft een stage of studie-uitwisseling die in het verlengde ligt van je opleiding.
 • Een ondersteunende brief van de algemene studentendecaan (bureau studentendecanen) is verplicht.
 • Je aanvraag moet drie maanden van te voren worden ingediend.
 • Je stage/studie-uitwisseling duurt tenminste drie maanden.
 • Je cijfergemiddelde is minimaal een zeven.
 • Er is sprake van een goede begeleiding zowel vanuit Nederland als in het buitenland.
 • De eigen bijdrage van de student(e) is tenminste de volledige basisbeurs én een maximale lening van DUO.

Beursbedrag

De Fundatie kent 3 vormen van ondersteuning met een maximum van € 6.500 per studiejaar:

 • studiebeurs (gift)
 • renteloze lening (terugbetalen binnen 2 jaar na afstuderen/promotie)
 • combinatie van studiebeurs en renteloze lening

Het bestuur neemt altijd het besluit over de vorm van ondersteuning en de hoogte van het bedrag.

Aanvragen

Aanvragen via een digitaal aanvraagformulier. Ga naar de website van de beursaanbieder voor meer informatie over de aanvraagprocedure.