Wedstrijdreglement

Dit zijn de spelregels van de fotowedstrijd van WilWeg en Erasmus+.

Artikel 1

De fotowedstrijd van WilWeg en Erasmus+ wordt georganiseerd onder auspiciën van EP-Nuffic.

Artikel 2

Om mee te doen aan deze fotowedstrijd moet je in het academisch jaar 2016-2017 buitenlandervaring opdoen of hebben opgedaan. Verder moet je voldoen aan ten minste één van de volgende voorwaarden:

  • Je staat ingeschreven bij een Nederlandse mbo- of hogeronderwijsinstelling en je bent in het kader van je studie, stage of onderzoek naar het buitenland geweest of je bent nog steeds in het buitenland.
  • Je bent een Nederlandse jongere en volgt een volledige studie (bachelor/master) in het buitenland.
  • Je bent een Nederlandse jongere en hebt een tussenjaar waarin je vrijwilligerswerk in het buitenland doet of hebt gedaan. 
  • Je bent een Nederlandse jongere en hebt een tussenjaar waarin je voor een jongerenuitwisseling in het buitenland bent of bent geweest.

Artikel 3

Het thema van de wedstrijd is ‘jouw ultieme buitenlandgevoel’. Je bent geheel vrij in de interpretatie van dit thema. Je mag bij jouw foto een oneliner toevoegen. Deze oneliner telt niet mee bij de beoordeling. WilWeg en Erasmus+ kunnen hem wel gebruiken voor online en offline promotie.

Artikel 4

Je mag maximaal één foto aanleveren. Jouw foto moet voldoen aan de volgende eisen:

  • jpg-formaat
  • maximaal 3 MB

Stuur je foto in via www.wilweg.nl/fotowedstrijd. WilWeg zet alle ingestuurde foto’s in een privé fotoalbum op de Facebookpagina van WilWeg zodat de jury ze kan bekijken. WilWeg en Erasmus+ kunnen ze gebruiken voor online en offline promotiedoeleinden.

Artikel 5

De foto's worden anoniem aan de jury voorgelegd. De jury bestaat uit:

  • een medewerker van het Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs en Training;
  • een medewerker van WilWeg;
  • een professionele fotograaf.

Artikel 6

Er is geen publieksjury.

Artikel 7

De prijswinnaars worden per e-mail op de hoogte gebracht. We gebruiken jouw persoonsgegevens alleen om contact met je op te nemen over deze fotowedstrijd. 

Artikel 8

De eerste prijs is een iPad, de tweede prijs een GoPro camera en de derde prijs een Polaroid camera. WilWeg en Erasmus+ behouden zich het recht voor deze prijzen indien nodig aan te passen, te wijzigen, of te vervangen door andere prijzen.

Artikel 9

Je kunt meedoen aan de fotowedstrijd van 1 februari 2017 tot en met 28 februari 2017. WilWeg en Erasmus+ behouden zich het recht voor om de fotowedstrijd op elk moment voortijdig te beëindigen of te verlengen.

Artikel 10

Jij draagt de volledige verantwoordelijkheid voor jouw foto. Je garandeert dat jouw foto eigen werk is en dat die geen inbreuk maakt op de auteurs- en portretrechten van een persoon of organisatie.

Artikel 11

Door mee te doen met deze fotowedstrijd ga je er automatisch mee akkoord dat WilWeg en Erasmus+ jouw foto zonder commerciële doeleinden kunnen gebruiken op websites en in gedrukte media. Ook ga je ermee akkoord dat we jouw foto kunnen gebruiken bij een of meer tentoonstellingen.

Artikel 12

Je kunt niet met WilWeg of Erasmus+ corresponderen over de beslissing van de jury. Je kunt ook geen bezwaar maken tegen deze beslissing.

Artikel 13

WilWeg en Erasmus+ behouden zich het recht voor om naar eigen inzicht en op ieder moment jouw inzending te weigeren of te verwijderen van de Facebookpagina van WilWeg als wij vermoeden dat deze in strijd is met de voorwaarden of beledigend is, illegaal is, inbreuk maakt op iemands privacy of anderszins ongepast is. Als dit gebeurt, brengen we je hiervan op de hoogte.

Artikel 14

WilWeg en Erasmus+ zijn niet verantwoordelijk voor (technische) storingen of andere omstandigheden die jouw deelname aan de fotowedstrijd in de weg kunnen staan.

Artikel 15

Door mee te doen aan deze fotowedstrijd aanvaard je alle bepalingen in dit wedstrijdreglement.

Laatste wijziging: 31-01-2017 15:01
Kwam deze informatie van pas?