Over de beurs

Beursbedrag
Afhankelijk van je situatie
Deadline
Deadline: Nog niet bekend
Wat ga je doen?
Master
Opleidingsniveau
Hbo of universitair
Studierichting
Landen
Duur
Nog niet bekend

De Russische Federatie heeft ieder jaar studiebeurzen beschikbaar voor buitenlandse studenten. Jaarlijks wordt bepaald hoeveel beurzen aan een land worden toegekend. Voor Nederland zijn meestal 5 studiebeurzen beschikbaar. De beurzen bestaan met name uit een vrijstelling van het collegegeld.

Voorwaarden

De beurzen zijn bedoeld voor een masteropleiding in een van de volgende vakgebieden:

 • economie & management
 • politicologie & regiostudies
 • media- & bibliotheekstudies
 • taal- & literatuurstudies

Beursbedrag

De beurs bestaat vaak uit een vrijstelling van het collegegeld. Daarnaast ontvangen bursalen in sommige gevallen een maandelijkse toelage van zo'n 1.500 roebel (ongeveer € 15). Sommige universiteiten betalen bovendien voor de huisvesting. In de kosten voor levensonderhoud moet de bursaal zelf voorzien.

Het Nederlandse ministerie van OCW geeft een bijdrage aan de internationale reiskosten als je een master’s beurs krijgt van de Russische Federatie. Deze bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. Je komt hiervoor in aanmerking als je aan de gehele opleiding hebt deelgenomen en als je een korte verklaring (declaration of attendance) als bewijs daarvoor kunt aanleveren.

Gedragscode integriteit

Nuffic of programma's die Nuffic beheert mogen niet betrokken worden bij activiteiten waarbij sprake is van onacceptabel gedrag. Het kan gaan om interpersoonlijke of financiële schendingen of machtsmisbruik. Om onacceptabel gedrag tegen te gaan heeft Nuffic een Code of Conduct integriteit. Aanvullend hierop worden activiteiten waarbij sprake is van de volgende situaties/gedrag als onacceptabel gezien:

 • faillissements-, insolventie- of liquidatieprocedures;
 • niet nakomen van verplichtingen tot betaling van belastingen of sociale zekerheidsbijdragen;
 • witwassen van geld of terrorisme financiering;
 • terroristische misdrijven of misdrijven die verband houden met terroristische activiteiten;
 • onregelmatigheden;
 • het oprichten van een lege vennootschap;
 • een lege vennootschap zijn.

Van degenen die een beurs/subsidie ontvangen via een programma dat door Nuffic beheerd wordt, wordt verwacht dat ze deze gedragscode onderschrijven en na leven.

Lees onze gedragscode (in het Engels).

Aanvragen

Deadline

Zover bekend is er geen harde sluitingsdatum en kun je je het hele jaar aanmelden. Vraag bij de Russische universiteit van je keuze na of zij wel een deadline hanteren. Er is ook geen harde datum waarop Russotrudnichestvo je informeert of je wel of niet de beurs ontvangt.

Aanvragen

Je vraagt een beurs aan in 2 stappen.

Stap 1

Dien een aanvraag in bij de Russische Federatie.

Meld je aan voor een opleiding. Daarmee meld je je meteen aan voor de beurs. Je kunt een voorkeur voor maximaal 6 onderwijsinstellingen doorgeven. Russotrudnichestvo, de organisatie verantwoordelijk voor het beurzenprogramma zal je aanvraag beoordelen en de selectie verrichten. Zij (of een vertegenwoordiger zoals de Russische ambassade) informeren je ook direct over het resultaat van je aanvraag en voor welke universiteit en welke opleiding je een beurs krijgt. Dit weet je dus niet van tevoren.

De website Future-in-russia.com heeft een instructie over hoe je een aanvraag kunt indienen en welke documenten je moet aanleveren. Zij noemen onder andere:

 • A digital copy of the education document and its notarized translation
 • A digital copy of the passport and its notarized translation
 • A document with the results of the selection tests (not mandatory)
 • Documents confirming knowledge of the Russian language (not mandatory)
 • A medical certificate of absence of HIV
 • A medical certificate

Let op: De vereiste documenten moeten vertaald zijn in het Russisch. Ook moeten ze gewaarmerkt of gecertificeerd zijn door de consulaire afdeling van de Russische ambassade in Nederland. Je moet de vertalingen bij de originele documenten voegen.

Neem ruim op tijd contact op met de ambassade, want de consulaire afdeling werkt alleen op afspraak. Vragen kun je ook via email stellen aan de consulaire afdeling van de ambassade: infocon.nl@mid.ru.

Als je aanvraag of documenten niet volledig is, dan wijst Russotrudnichestvo deze af.

Stap 2

Meld je aan bij Nuffic.

Lees hiervoor eerst de instructie: instructions for registration (91.43 kB) (in het Engels).

Meer informatie

Het kan lastig zijn om een beurs aan te vragen voor Rusland. Laat je daar niet door ontmoedigen! Op onze speciale pagina over Rusland vind je tips en handige links.