Over de beurs

Beursbedrag
€ 25.000
Deadline
Deadline: jaarlijks op 1 februari
Wat ga je doen?
Master
Overig
Opleidingsniveau
Hbo of universitair
Studierichting
Landen
Duur
Eenmalig

Voorwaarden

In een cyclus van 8 jaar wordt ieder jaar de subsidie aan een ander vakgebied besteed:

2021 Biologie, inclusief landbouwwetenschappen
2022 Aard- en milieuwetenschappen
2023 Sterrenkunde
2024 Filosofie en geschiedenis der natuurwetenschappen
2025 (Bio)medische, veterinaire, tandheelkundige en farmaceutische wetenschappen
2026 Informatica en wiskunde
2027 Scheikunde

Het bestuur van de KHMW kan de volgorde wijzigen, het bedrag van de beurs aanpassen en nieuwe vakgebieden toevoegen.

Beursbedrag

€ 25.000

Aanvragen

Je aanvraag moet de volgende onderdelen bevatten:

  • omschrijving onderzoek;
  • begroting, toelichting en motivatie;
  • naam, woonplaats, geboortedatum;
  • werkkring van de aanvrager.

De selectiecommissie bestaat uit leden van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.