Zomerbeurs in Duitsland

Er zijn zomerbeurzen van gemiddeld een maand beschikbaar. Je kunt ze gebruiken in elke studierichting.

Let op

De voorwaarden om een beurs te krijgen kunnen ieder jaar veranderen. De aanvangs- en sluitingsdata ook. Zodra deze gegevens formeel bekend zijn publiceren wij die hier.

 

Beschikbare zomerprogramma’s zijn te vinden op de DAAD-website.

Op deze pagina vind je een samenvatting van de belangrijkste voorwaarden, procedure en deadlines. Voor uitgebreide informatie ga je naar de website van de DAAD.

Start cursus

Zomer 2019

Beursbedrag

Het beursbedrag bedraagt eenmalig € 850 en een tegemoetkoming in ziektekosten-, aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering.  

Voorwaarden

  • Alleen gevorderde bachelorstudenten (minimaal twee jaar hoger onderwijs) en masterstudenten zonder masterdiploma komen in aanmerking voor een beurs.
  • Een goede kennis van de Duitse taal is vereist (minimaal B1 niveau).
  • De kandidaat moet ingeschreven staan bij een Nederlandse hogeronderwijsinstelling.
  • Kandidaten die al een zomerbeurs hebben gehad, komen de eerste drie jaar daarna niet in aanmerking.

Aanvragen

Aanmelden kan bij de DAAD via www.funding-guide.de. Let op: de scholarship portal opent zes weken voor de deadline, voor die tijd kun je geen aanmelding indienen.

  • Selecteer in de zoekmachine het programma University Summer Courses offered in Germany for Foreign Students and Graduates (Hochschulsommerkurse in Deutschland für ausländische Studierende und Graduierte).
  • Stuur Nuffic per post een uitdraai van het papieren dossier (application summary) en de handgetekende, verzegelde referentiebrief (Gutachten). Nuffic moet de documenten binnen 5 werkdagen na de deadline ontvangen hebben.
  • Meld je ook digitaal aan bij Nuffic. Deze link heeft alleen betrekking op de zomerbeurzen met de aanmelddeadline van 30 november 2018.  

Breng je International Office op de hoogte van je beursaanvraag. 

Alle stukken moeten in de officiële taal van het land of in het Engels zijn. Wanneer de stukken in de landstaal zijn gesteld, moet 1 exemplaar in het Nederlands of Engels worden bijgevoegd. Onvolledige aanvragen worden afgewezen.

Sluitingsdatum

30 november 2018 

Meer informatie

Stel je vraag over deze beurs via cv@nuffic.nl.

Laatste wijziging: 14-03-2019 11:59