Studie- en onderzoeksbeurs in India

De Indian Council for Cultural Relations stelt dit jaar vijf beurzen beschikbaar voor een Master of PhD-programma.

Aanvang studie

Academisch jaar 2017/2018.

Beursbedrag

De beurs omvat een toelage per maand, tegemoetkoming in kosten voor accommodatie en vrijstelling van het collegegeld. Ook kun je zorgkosten claimen bij de ICCR als je ze gemaakt hebt bij een academisch ziekenhuis of medisch centrum geaffilieerd aan de ontvangende Indiase hoger onderwijsinstelling. PhD-kandidaten krijgen ook een onkostenvergoeding voor uitgaven die met het onderzoek samenhangen.

Het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap geeft een reiskostenvergoeding. De bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld, afhankelijk van de bestemming. Dien na afloop van de beursperiode een verklaring van het buitenlandse studieverblijf ("declaration of attendance") in. Daarna maakt Nuffic de reiskostenvergoeding over.

Voorwaarden

 • De beurzen zijn voor postgraduate onderwijs, dus voor het volgen van een Master of PhD-programma.  
 • Voorkeur wordt gegeven aan kandidaten die nog nooit eerder in India hebben gestudeerd.
 • Medische studies zijn uitgesloten van deelname in het ICCR scholarship scheme.
 • De beurs kan aangevraagd worden voor de instellingen die in de list of universities staan (zie onder). Mocht de universiteit hier niet opstaan dan kan de selectieprocedure langer duren.

Aanvragen

Let op: er komt een hoop papierwerk kijken bij het aanvragen van deze beurs. Lees daarom goed alle instructies die beschikbaar zijn op de website van de Indian Council for Cultural Relations. De belangrijkste aandachtspunten zijn:

 • Kies voor: General Scholarship Scheme (GSS) – ICCR
 • Let op: alle pagina’s en velden waarbij staat “to be filled in by mission” moet je leeg laten want die vult de Indiase ambassade in Den Haag in. Nuffic zal de documenten aan hen voorleggen, dit hoef je niet zelf te regelen. Ook het certificaat van de diplomatische afvaardiging wordt door hen getekend en kun je leeg laten.
 • De aanvraag dient in zesvoud ingeleverd te worden. Bij voorkeur ontvangt men aanvragen die getypt zijn ingevuld, indien handgeschreven dan worden alleen aanvragen in blokletters geaccepteerd.
 • Lever twee aanbevelingsbrieven aan van de referenten die je opgeeft in het aanvraagformulier.
 • Voeg een medische verklaring toe, getekend door je huisarts.
 • PhD-kandidaten moeten hun onderzoeksvoorstel bij de aanvraag voegen.
 • Alle documenten moet je in het Engels aanleveren. Anders moet je zelf een vertaling via een beëdigd vertaler regelen.
 • Geef een bewijs van Engelse taalvaardigheid.

Stuur de volledige aanvraag met alle bijlagen naar Nuffic t.a.v. Mandy van den Houten, Afdeling Beurzen & Subsidies, Postbus 29777, 2502 LT Den Haag. De aanvraag moet ook digitaal worden ingediend door alle documenten in te scannen in één pdf-document en te mailen naar: cv@nuffic.nl.

Sluitingsdatum

Je kunt je niet meer aanmelden voor een beurs voor het academisch jaar 2017/2018. In de loop van 2017 ontvangen we nieuwe informatie van de ambassade over deze beurs en de deadline voor 2018/2019. Tot die tijd staat hier de informatie van de vorige ronde. 

Meer informatie

http://iccr.gov.in/content/general-scholarships-scheme-gss

List of universities(13 kB)

General instructions applicant(12 kB)

Application form and guidelines(70 kB)

Laatste wijziging: 24-07-2017 17:19