Studiebeurs in Indonesië

Er zijn beurzen beschikbaar voor een periode van één jaar in Indonesië in het kader van het Darmasiswa RI-programma.

Let op

De voorwaarden om een beurs te krijgen kunnen ieder jaar veranderen. De aanvangs- en sluitingsdata ook. Zodra deze gegevens formeel bekend zijn publiceren wij die hier.

 

Start studie

September 2019

Beursbedrag

Een maandtoelage van tussen de 2.550.000 en 2.950.000 Indonesische roepia.

Het ministerie van OCW geeft een tegemoetkoming in de internationale reiskosten. De bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. De middelen die OCW beschikbaar stelt, worden per jaar verdeeld over het aantal bursalen dat in aanmerking komt. Dien na afloop van de beursperiode een verklaring van het buitenlandse studieverblijf in ("declaration of attendance"). Daarna maakt Nuffic de tegemoetkoming over.

Voorwaarden

 • Het studieverslag moet na afloop van het verblijf in Indonesië naar Nuffic worden gestuurd.
 • De beurs is uitsluitend bestemd voor studie binnen het Darmasiswa RI-programma.
 • De voorkeur gaat uit naar de volgende vakgebieden: Indonesische talen, dans, muziek en kunst. Studenten uit andere disciplines mogen ook een aanvraag indienen.
 • Kandidaten mogen niet ouder zijn dan 35 jaar.

Let op! Er zijn vanuit het beursprogramma strenge eisen voor bijvoorbeeld kleding en afwezigheid tijdens het programma.

Lees alle voorwaarden

Aanvragen

Je moet je aanvraag online indienen via apply.darmasiswa.kemdikbud.go.id. Voor je aanvraag zijn de volgende documenten vereist:

 • curriculum vitae;
 • motivatiebrief of essay in het Engels of Bahasa Indonesia (maximaal 500 woorden);
 • kopieën van tot nu toe behaalde diploma’s en studieresultaten (transcript of record) in het Engels;
 • aanbevelingsbrief van een bij de studie betrokken hoogleraar of docent (op officieel briefpapier);
 • medische verklaring van goede gezondheid, afgegeven door een huisarts of keuringsarts;
 • kopie paspoort (minimaal 18 maanden geldig vanaf het moment van aankomst in Indonesië);
 • bewijs van Engelse taalvaardigheid (TOEFL, TOEIC, IELTS) indien van toepassing.

Nadat je je via bovenstaande link hebt aangemeld, moet je je uiterlijk 1 maart 2019 digitaal bij Nuffic aanmelden om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de internationale reiskosten van het ministerie van OCW. Deze link heeft alleen betrekking op studiebeurzen in het collegejaar 2019-2020. 

Sluitingsdatum

1 maart 2019

Meer informatie

Darmasiswa RI scholarship programma

Laatste wijziging: 14-03-2019 12:11