Studie-, onderzoeks- en zomerbeurs in Israël

Er zijn in totaal 4 beurzen beschikbaar in Israël.

Let op

De voorwaarden om een beurs te krijgen kunnen ieder jaar veranderen. De aanvangs- en sluitingsdata ook. Zodra deze gegevens formeel bekend zijn publiceren wij die hier.

 

Start studie

Zomer 2019 (voor cursussen van ULPAN) en oktober 2019 (voor studiebeurzen)

Beursbedrag

Afhankelijk van volledige of gedeeltelijke beurstoekenning voor de langlopende beurzen:

 • Ontvang je voor de duur van een academisch jaar (maximaal 8 maanden) een maandelijkse vergoeding van de kosten voor levensonderhoud. Deze toelage bedraagt $850* per maand.
 • Dekt de beurs maximaal 50% van het collegegeld tot een maximum van $6.000. In bepaalde gevallen wordt het collegegeld niet gedekt.
 • Maakt een basisverzekering voor ziektekosten deel uit van de toelage.
 • Geeft het ministerie van OCW een tegemoetkoming in de internationale reiskosten voor de langlopende beurzen. De bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. De middelen die OCW beschikbaar stelt, worden per jaar verdeeld over het aantal bursalen dat in aanmerking komt. Dien na afloop van de beursperiode een verklaring van het buitenlandse studieverblijf ("Declaration of attendance") in. Daarna maakt Nuffic de tegemoetkoming over.
 • Voor de kortlopende zomerbeurzen (ULPAN) maakt het volgende deel uit van de toelage: vergoeding van het collegegeld, studentenkamer op de campus, vergoeding voor levensonderhoud (3 weken) en een basisverzekering voor ziektekosten.

*de bedragen zijn op basis van informatie bij ons bekend tijdens de voorgaande rondes.

Voorwaarden

 • Kandidaten moeten bij de beursaanmelding voor de studie in Israël minstens een BA- of BSc-graad hebben behaald met goede studieresultaten (geldt ook voor de zomerbeurzen).
 • Kandidaten moeten de Nederlandse nationaliteit (zonder een eventuele tweede Israëlische nationaliteit) hebben en mogen niet ouder zijn dan 35 jaar (aan het begin van het academisch jaar).
 • Bewijs van Engelse of Hebreeuwse taalvaardigheid. 
 • De langlopende beurzen kunnen uitsluitend worden aangevraagd voor de volgende programma’s: Overseas/International, MA, PhD, Research of Post Doctorate.
 • Studie of onderzoek is alleen mogelijk aan hogeronderwijsinstellingen die zijn aangewezen door de Israëlische overheid.
 • De kortlopende zomerbeurzen (van ongeveer een maand) zijn alleen bestemd voor de ULPAN taalcursussen aan de University of Haifa.
 • Deze voorwaarden kunnen aangepast worden aan de hand van het beschikbare budget.  
 • Studenten die (dier)geneeskunde willen studeren komen niet in aanmerking voor een beurs.
 • Een interview op de Israëlische ambassade (eind 2018) maakt onderdeel uit van de selectie.

Aanvragen

Uiterlijk 30 november 2018 in drievoud (één origineel en 2 kopieën) per post bij Nuffic inleveren. Daarnaast dien je je digitaal aan te melden. Let op: Deze link heeft alleen betrekking op de zomerbeurzen voor 2019 en de studie- en onderzoeksbeurzen voor het collegejaar 2019-2020.

Download hieronder de instructies voor de online aanmelding.

Instruction for registration of candidates(91 kB)

Voor je aanvraag zijn de volgende documenten vereist:

 • aanmeldformulier;
 • gedetailleerd studie- of onderzoeksprogramma en motivatie voor het land en het studie- of onderzoeksproject;
 • curriculum vitae;
 • welkomstbrief en/of correspondentie van de Israëlische begeleider aan de gastinstelling;
 • gewaarmerkte kopieën van tot nu toe behaalde relevante diploma’s en een studievoortgangsoverzicht;
 • minimaal 2 aanbevelingsbrieven van bij de studie betrokken hoogleraren of docenten;
 • 3 originele pasfoto's;
 • gezondheidsverklaring (zie formulier bij beursaanvraag);
 • kopie paspoort.

Let op: In verband met de veiligheidsmaatregelen op de Israëlische ambassade moeten de voornamen en de achternaam op alle documenten overeenkomen met de namen die vermeld staan in het paspoort.

Alle stukken moeten in de officiële taal van het land of in het Engels zijn gesteld of vertaald. Wanneer de stukken in de landstaal zijn gesteld, moet één exemplaar in het Nederlands of Engels worden bijgevoegd. Niet volledige aanvragen kunnen leiden tot afwijzing van je aanvraag door de buitenlandse autoriteiten.

Sluitingsdatum

30 november 2018

Meer informatie

Ga naar de website van het Israëlisch ministerie van Buitenlandse Zaken

Ga naar de Study in Israel website

Stel je vraag over deze beurs via cv@nuffic.nl.

Laatste wijziging: 14-03-2019 12:12