Zomerbeurs in Polen

Voor een maand zomercursus in Polen zijn vier beurzen beschikbaar. De locaties en deelnemende universiteiten worden jaarlijks bepaald door het Poolse Ministerie van Onderwijs.

Dit jaar stelt het Bureau voor Onderwijs Erkenning en Internationale Uitwisseling zomerbeurzen beschikbaar voor de volgende instellingen:

 1. UMCS in Lublin: 2 beurzen
 2. UW Polonicum in Warschau: 2 beurzen

Start studie

UMCS Lublin
De cursus duur van 1 juli 2016 tot 31 juli 2016

UW Polonicum Warschau
De cursus duurt van 29 juli 2016  tot 27 augustus 2016

Beursbedrag

Voorgaande jaren hield de beurs het volgende in: vrijstelling van de cursuskosten, gratis huisvesting en maaltijden.

Voorwaarden

 • De beurzen zijn bedoeld voor deelname aan een cursus Poolse taal en cultuur.
 • Een zomercursus is bedoeld voor Nederlandse burgers (of personen met een permanente verblijfsvergunning).
 • Een lichte voorkeur gaat uit naar kandidaten die de Poolse taal op niveau A2 beheersen.

Aanvragen

In tweevoud bij Nuffic inleveren. Voor je aanvraag zijn de volgende documenten vereist:

 • 2 pasfoto’s;
 • curriculum vitae;
 • motivatiebrief;
 • kopieën van tot nu toe behaalde hogeronderwijsdiploma’s en studieresultaten;
 • ten minste 2 aanbevelingsbrieven van bij de studie betrokken hoogleraren of docenten;
 • kopie student-ID;
 • bewijs van Poolse taalvaardigheid (als je al certificaten hebt behaald);
 • het ingevulde aanmeldformulier.

Download het aanmeldformulier

Alle stukken moeten in de officiële taal van het land of in het Engels zijn gesteld of vertaald. Wanneer de stukken in de landstaal zijn gesteld, moet één exemplaar in het Nederlands of Engels worden bijgevoegd. Niet volledige aanvragen kunnen leiden tot afwijzing van uw aanvraag door de buitenlandse autoriteiten.

In een later stadium benaderen de taalcentra uit Lublin en Warschau de kandidaten voor organisatorische aangelegenheden.

Sluitingsdatum

Vrijdag 6 mei 2016

Meer informatie

Bureau for Academic Recognition and International Exchange

UW Polonicum

UMCS

Het algemene aanvraagformulier(65 kB)

Stel je vraag over deze beurs via cv[at]nuffic.nl.

Laatste wijziging: 14-07-2017 12:57