Europees Universitair Instituut-beurs

Het Europees Universitair Instituut (EUI) is een internationaal instituut voor (post-)doctoraal onderwijs en onderzoek. Het EUI is gevestigd in San Domenico di Fiesole, Florence, Italië.

Het onderwijs- en onderzoeksprogramma bestaat uit 4 disciplines:

  • Economics
  • History and Civilization
  • Law
  • Political and Social Sciences

Beurzen

Elk jaar verdelen de EU-lidstaten en andere Europese nationale overheidsinstanties 150 onderzoeksbeurzen onder succesvolle kandidaten. Nuffic stelt namens de Nederlandse overheid een aantal beurzen voor een vierjarig doctoraalprogramma beschikbaar. Het definitieve aantal beurzen voor de komende ronde (2021-2022) zal naar verwachting eind 2020 bekend zijn.

We ontvangen elk jaar relatief veel beursaanvragen voor onderzoek op het gebied van politieke en sociale wetenschappen en stimuleren dan ook aanvragen die binnen de andere drie disciplines vallen.

Doctoraalprogramma

Het doctoraalprogramma bereidt onderzoekers voor op het schrijven en verdedigen van een proefschrift.

  • Het eerste jaar van het programma besteed je aan het leggen van een solide basis voor je doctoraal werk en het opzetten van het voorgestelde onderzoek.
  • Het tweede en derde jaar besteed je aan onderzoek, veldwerk, dataverzameling en aan het schrijven van je proefschrift, onder intensieve begeleiding.
  • In het vierde jaar rond je je proefschrift af en verdedig je het. Je kunt een deel van dit jaar gebruiken om stage te lopen bij een organisatie of universiteit of om te doceren.

Een efficiënte mix van cursussen, seminars en onderzoek en de intensieve begeleiding leidt bij meer dan 80% van de kandidaten tot een PhD-graad in minder dan vier jaar.

Een PhD van het EUI is een internationaal erkende kwalificatie.

Beursbedrag

De beurs bestaat uit een toelage van € 1.753 per maand gedurende drie jaar. De ziektekostenverzekering van € 90 is al in het bedrag van de toelage inbegrepen. Naast de toelage ontvang je ook een jaarlijkse reiskostenvergoeding van € 315. Het collegegeld wordt volledig door de beurs gedekt. Er is ook een partner- en/of gezinstoelage beschikbaar. 

Het programma biedt de mogelijkheid om ook in het vierde jaar in aanmerking te komen voor een onderzoeksbeurs, afhankelijk van de behaalde resultaten in het derde jaar.

Aanvragen

Lees meer over de beursvoorwaarden

Je moet je aanvraag rechtstreeks en digitaal bij het EUI indienen. De deadline voor het academisch jaar 2021-2022 is 31 januari 2021. Registratie kan van af 1 november 2020.

EUI op Facebook

Bekijk de Facebookpagina van het EUI

Vragen?

Heb je vragen over het EUI-beurzenprogramma? Bekijk de FAQ's van het EUI of stuur een mail naar .

Ervaringen

Lees de ervaringen van EUI-bursalen en -alumni

Laatste wijziging: 08-10-2020 12:29