Sino-Dutch Scholarship

Het Sino-Dutch Bilateral Exchange Scholarship-programma is een Nederlands-Chinees beurzenprogramma. De ministeries van Onderwijs van beide landen stellen ieder jaarlijks 25 beurzen beschikbaar zodat Nederlandse kandidaten een studie of onderzoek kunnen doen in China en vice versa.

Let op

CSC heeft de deadline voor het indienen van een aanvraag sterk vervroegd. Zorg ervoor dat je de aanvraag op tijd bij CSC en Nuffic indient. Aanvragen die op de sluitingsdatum niet compleet zijn worden direct afgewezen.Het programma

De studiebeurzen voor Nederlandse kandidaten zijn bestemd voor kwalitatief goede kandidaten die tijdens of na hun studie minimaal één jaar in China willen studeren of onderzoek willen doen op bachelor-, master- of PhD-niveau. Het doel van het programma is uitwisseling van talent tussen Nederland en China (Excellence & Exchange).

Voor welke universiteit en opleiding?

Je kunt een voorkeur opgeven voor een universiteit in China. Deze universiteit moet op de lijst van deelnemende universiteiten staan. Daar kun je onder andere ook terugvinden of de betreffende opleiding in aanmerking komt voor deze beurs.

Beursbedrag

De beurs bestaat uit twee delen: een Chinese en een Nederlandse studiebeurs. De Nederlandse beurs wordt gefinancierd door het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en bestaat uit een bedrag van € 3.000 per jaar. 

Als je ook geselecteerd bent voor een andere studiebeurs, dan kan dat gevolgen hebben voor de Sino-Dutch beursaanvraag of toekenning. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om een Confucius- en een Sino-Dutch-studiebeurs te ontvangen. CSC bepaalt dan welke beurs je krijgt.

De actuele vergoedingen van de Chinese beurs staan gepubliceerd op de website van CSC. Deze zijn ongeveer als volgt:

  • tegemoetkoming in de vestigingskosten;
  • maandelijkse tegemoetkoming in de kosten voor levensonderhoud:
  • huisvesting op de campus van de universiteit (huisvesting buiten de campus is voor eigen rekening);
  • gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van collegegeld;
  • een standaard studentenverzekering voor een jaar.

Bij het bepalen van het beursbedrag kan rekening gehouden worden met andere beurzen die je eventueel ontvangt.

Vragen?

Stel je vraag over deze beurs via:

Laatste wijziging: 20-01-2021 14:46