Aanvragen beurs

Hieronder staat beschreven hoe je een Sino-Dutch-studiebeurs kunt aanvragen. Het aanvraagproces kan veel tijd kosten. Universiteiten ontvangen veel aanvragen en de website en het online aanvraagsysteem van CSC zijn soms slecht bereikbaar. Begin daarom ruim op tijd.

Als je nog studeert, neem dan contact op met het International office/bureau buitenland van je onderwijsinstelling. Zij coördineren wellicht alle aanvragen voor je instelling of ze willen op de hoogte worden gehouden van je aanvraag.

Het is belangrijk dat je een complete aanvraag indient. Een niet-complete aanvraag kan direct worden afgewezen.

Aanmelding universiteit

Geef bij je aanmelding duidelijk aan dat je wilt studeren met een beurs van CSC. Universiteiten hebben hun eigen toelatingsvoorwaarden en -regels, soms in combinatie met je beursaanvraag. Zorg ervoor dat je aan alle voorwaarden voldoet.

Als je in Nederland een double degree-programma volgt, vraag dan aan de Chinese partner- of gastinstelling of je er mag studeren met de Sino-Dutch studiebeurs (dit is een CSC-beurs). Als je een beurs wilt voor een meerjarig Chinees masterprogramma, geef dat dan duidelijk aan bij je aanmelding.

Aanvraag indienen

Vraag in 4 stappen een Sino-Dutch-studiebeurs aan:

 1. Meld je aan bij de universiteit(en) van je keuze. Kun je je nog niet aanmelden? Laat de universiteit(en) dan alvast weten dat je je wilt aanmelden.
 2. Vraag een beurs aan van de Chinese overheid via het online aanvraagsysteem van CSC. Op de website van CSC vind je informatie over de aanvraagprocedure.

  Invulinstructies CSC aanvraagsysteem(168 kB) (in het Engels).

 3. Vraag de beurs ook aan bij Nuffic via het online aanvraagsysteem Delta. Download hieronder de instructies voor de online aanmelding. 

  Invulinstructies Nuffic aanvraagsysteem(89 kB) (89 kB)(in het Engels). 

 4. Stuur de vereiste documenten in tweevoud (gebruik geen nietjes en lever geen gebonden aanvragen in) naar:
  Nuffic - Global Development 
  t.a.v. Sino-Dutch Scholarship
  Postbus 29777
  2502 LT Den Haag

Vereiste documenten

Voor je aanvraag zijn onderstaande documenten vereist. Deze zijn te vinden op de website van CSC. Alle documenten moeten in tweevoud in het Engels worden aangeleverd.

Voor digitale aanmelding bij CSC zijn de volgende documenten vereist:

 • aanvraagformulier CSC. Vul het formulier in via het digitale aanvraagprogramma, print het en onderteken het;
 • kopie van je paspoort of identiteitskaart;
 • kopie van je hoogst behaalde diploma, met daarbij een cijferlijst. Van studenten die het aansluitende diploma nog moeten behalen, wordt een bewijs verwacht van hun studievoortgang en verwachte afstudeerdatum.
 • gedetailleerd studie- of onderzoeksprogramma/onderzoeksvoorstel (minimaal 200, 500 en 800 woorden voor respectievelijk undergraduates, non-degree students en postgraduates);
 • als je je aanmeldt voor een graduate programme of een senior scholar programme 2 referentiebrieven van hoogleraren of van een universitair hoofddocent;
 • Formulier gezondheidsverklaring (foreigner physical examination form);
 • kopie van je toelatingsbrief van de universiteit, een pre-admission document of correspondentie over het aanmelden met de universiteit(en) van je keuze (optioneel, indien beschikbaar);
 • taalcertificaat (HSK, IELTS, TOEFL) (optioneel, indien beschikbaar);
 • voor aanvragers in de artistieke richtingen gelden aanvullende eisen. Kandidaten voor muziekstudies worden verzocht hun eigen werken in te dienen. Aanvragers van programma's voor beeldende kunst moeten hun eigen werken indienen, waaronder 2 schetsen, 2 kleurenschilderijen en 2 andere werken.
 • Ben je jonger dan 18 jaar? Dan moet je ook documenten indienen van een wettelijke voogd in China.

Daarnaast moet je bij Nuffic het volgende inleveren (bij je papieren aanvraag):

 • deugdelijke motivatie voor het land en het studie- of onderzoeksproject in China (maximaal 1 A4)
 • curriculum vitae
 • bewijs dat je al langere tijd in Nederland woont en bewijs dat je voldoet aan de regels voor het ontvangen van Nederlandse studiefinanciering (alleen voor kandidaten die niet de Nederlandse nationaliteit hebben).

Lees ook de toelichting bij de vereiste documenten.

Sluitingsdatum aanvraag

Je kunt je online Nuffic-aanmelding vanaf begin december 2019 indienen. Je aanvraag moet vóór 20 februari 2020 digitaal bij Nuffic en CSC binnen zijn. En vóór 24 februari 2020 moet de papieren aanvraag door Nuffic ontvangen zijn. Gebruik geen nietjes en lever geen gebonden aanvragen in.

Belangrijk: de digitale aanvragen staan los van de papieren aanvraag. Alleen het tijdig afronden van alle vereiste aanvragen resulteert in een complete aanvraag.

Laatste wijziging: 02-12-2019 13:04