Beoordeling en selectie

Als de deadline voor het aanvragen van de beurs is verstreken, worden alle geldige aanvragen beoordeeld. Dan volgen een voorlopige en een definitieve selectie van studenten die een beurs krijgen. Je leest hier hoe dat in zijn werk gaat.

Aantal beurzen

Er zijn jaarlijks 25 studiebeurzen beschikbaar, inclusief een aantal studiebeurzen die verlengd worden.

Alleen geldige aanvragen

We kijken allereerst of je aanvraag compleet is en voldoet aan de gestelde criteria. Als je aanvraag niet aan de criteria voldoet, niet tijdig is ingediend, of niet compleet is, dan kan de aanvraag direct worden afgewezen.

Je aanvraag wordt na de deadline verder beoordeeld op basis van de informatie in de aangeleverde documenten. Er zijn geen selectiegesprekken. Je aanvraag wordt op de volgende punten beoordeeld:

  • Curriculum vitae: studieverleden en studietempo, relevante extracurriculaire activiteiten, internationale ervaring, academisch netwerk, prijzen, eventuele publicaties, presentaties congressen, ordelijk opgesteld cv zonder gaten.
  • Cijfers: goed. Consequent of in opgaande lijn.
  • Motivatiebrief: waarom deze opleiding/universiteit en waarom China?, aansluiting studieplannen op vooropleiding, relevantie voor verdere carrière en ambities, hoe en in welke mate je na afronding van de opleiding of het onderzoek kan bijdragen aan de relatie tussen Nederland en China.
  • Referenties (indien van toepassing): mate waarin de referent jou kent, academische capaciteiten, studieverleden, studieplannen, instelling.

Voeg geen aanvullende materialen, zoals een portfolio of foto’s, toe aan je aanvraag want deze worden niet meegenomen in de beoordeling.  

Voorlopige selectie

Ons eindoordeel over de gehele aanvraag bepaalt de ranking van je aanvraag. De kandidaten met de hoogste ranking worden geselecteerd totdat het maximaal aantal beschikbare beurzen is bereikt.

Als voor de laatst beschikbare beurs een keuze moet worden gemaakt uit aanvragen die dezelfde score hebben behaald, dan worden deze aanvragen onderling met elkaar vergeleken op de onderdelen: ‘motivatie’ en ‘CV’.

Als mogelijk wordt een aantal reservekandidaten geselecteerd. We streven ernaar om je niet later dan eind april te informeren over de voorlopige selectie.

Kandidaten die niet eerder een Sino-Dutch-beurs hebben ontvangen, krijgen bij gelijke geschiktheid voorrang op kandidaten die in het verleden al een of meerdere keren deze beurs hebben ontvangen.

Kandidaten die in deze eerste selectieronde geselecteerd zijn worden bij CSC genomineerd voor een Sino-Dutch studiebeurs. CSC probeert vervolgens deze kandidaten te plaatsen bij een universiteit.

Definitieve selectie

Kandidaten met een geldige aanvraag en die CSC heeft kunnen plaatsen worden definitief geselecteerd.

Een meerjarige beurs moet zolang van toepassing ieder jaar verlengd worden. Verlenging naar een volgend academisch jaar is onder voorwaarde dat je voldoende studieresultaat hebt behaald en dat CSC en Nuffic akkoord gaan met de verlenging. Het akkoord voor verlengingen krijgen we samen met de definitieve selectie.

Houd er rekening mee dat CSC de definitieve selectie pas eind juli, soms begin augustus aan Nuffic bekendmaakt. De selectie is dan pas definitief. Wij informeren dan alle genomineerde kandidaten over de uitslag van de selectie en kennen de Nederlandse studiebeurs toe aan kandidaten die definitief geselecteerd zijn voor de Chinese studiebeurs. 

Laatste wijziging: 26-11-2019 17:30