Toelichting bij vereiste documenten

Als je een Sino-Dutch-beurs wilt aanvragen heb je documenten nodig die je aanvraag ondersteunen.

Alle documenten moeten in het Engels aangeleverd worden. Stuur alleen de vereiste documenten op.

Je aanvraag mag uit niet meer dan 20 pagina's bestaan (dubbelzijdig is toegestaan), bewijs van correspondentie met onderwijsinstellingen over toelating niet meegerekend. Je aanvraag moet tijdig, compleet en correct zijn. Is dat niet het geval dan kan deze direct worden afgewezen.

Keuze universiteit

Vermeld op het aanvraagformulier van CSC wat je aan welke universiteit(en) wilt studeren. Geef duidelijk aan hoe lang de opleiding duurt. Dit is vooral belangrijk als je een meerjarige masteropleiding wilt doen.

Je kunt een voorkeur voor drie universiteiten opgeven. Wees zorgvuldig in je keuzevolgorde want je kunt deze niet meer aanpassen nadat je je aanvraag hebt ingediend.

Let op: De China Scholarship Council (CSC) plaatst je aan een Chinese universiteit. CSC houdt rekening met de door jou aangegeven keuzevolgorde en major, maar garandeert niet dat je geplaatst wordt aan een van deze universiteiten.

CSC gaat vooral uit van de informatie ingevuld bij 'major applying for' op het CSC aanmeldformulier. Zo kun je bijvoorbeeld geplaatst worden aan een andere universiteit dan je voorkeur en voor een masteropleiding die langer duurt. 


Kopie toelatingsbrief/pre-admission document

Een pre-admission document kan de kans vergroten dat een universiteit je ook wilt toelaten als ‘beursstudent’. Als je een sterke voorkeur hebt voor een bepaalde universiteit, zorg dan voor een pre-admission document. Informeer hiernaar bij het admission office van de universiteit.

Kun je je nog niet aanmelden? Voeg dan kopieën van correspondentie met de universiteit toe waaruit blijkt dat je bezig bent met de aanmelding. Je hoeft nog niet toegelaten te zijn tot de opleiding.

Curriculum vitae (cv)

Je cv bevat relevante informatie over je opleidingen, talenkennis, extracurriculaire activiteiten, buitenland- en werkervaring.

Cijferlijsten en diploma's

 • Voeg geen originele diploma’s toe aan het dossier, maar enkelzijdige, gewaarmerkte kopieën in A4-formaat.
 • Voeg gewaarmerkte kopieën van je cijferlijsten toe. Als je opleiding geen cijfers toekent, geef dan andere informatie over je studieniveau.
 • Voeg (indien beschikbaar) een kopie van je einddiploma toe.
 • Voeg bij een bacheloraanvraag de cijferlijst van je eindexamen toe.

Motivatie

Schrijf een motivatiebrief van maximaal één A4 waarin de volgende punten worden belicht:

 • Welke studie of wat voor onderzoek ga je doen en waarom?
 • Waarom die instelling(en)/opleiding in China?
 • Wat voegt de studie / het onderzoek in China toe aan je vorige/huidige studie/onderzoek?
 • Wat zijn je toekomstplannen en hoe verhouden deze zich tot de opleiding/het onderzoek in China?

De motivatiebrief vormt een belangrijk onderdeel in de beoordelingsfase.

Twee referentiebrieven

 • Laat referentiebrieven schrijven door hoogleraren of universitair hoofddocenten die je studievaardigheden en persoonlijke kwaliteiten toelichten.
 • De brieven moeten aangeven in hoeverre jij in staat bent om de studie in China met succes af te ronden.
 • Als je onderwijsinstelling geen cijfers toekent, moet op een andere manier duidelijk worden dat je een goede student bent. De referent kan bijvoorbeeld aangeven dat je tot de x% best presterende studenten behoort.

Vraag referenten om de brief op officieel instellingspapier te schrijven en of ze de brief met stempel en datum willen ondertekenen.

Gezondheidsverklaring

Iedereen die langer dan 6 maanden in China zal verblijven moet een kopie van het Foreigner Physical Examination Form indienen. Het formulier moet worden ingevuld door een (huis)arts die jou medisch onderzoekt.

Het formulier moet volledig zijn, inclusief alle vereiste bijlagen (zie het formulier) en in het Engels worden ingevuld. Onvolledige documenten of documenten zonder handtekening en officiële stempel van de arts/instelling of zonder verzegelde foto kunnen direct worden afgewezen.

Let op: houd er rekening mee dat dit document 6 maanden geldig is en dat je het risico loopt dat je opnieuw een medisch onderzoek moet ondergaan voor je visumaanvraag. Bedenk daarom goed wat het juiste tijdstip is om het onderzoek te laten afnemen en dus ook wanneer je je CSC aanvraag kunt indienen. Dit document is namelijk een vereist document bij de digitale CSC aanvraag.

Voeg bij je papieren aanvraag een kopie toe (het origineel houd je zelf).

Formulier gezondheidsverklaring(200 kB) (in het Engels).

Laatste wijziging: 11-12-2019 17:33