Van Goghprogramma

Het Van Goghprogramma stimuleert de uitwisseling van Nederlandse en Franse onderzoekers. Dit bilaterale programma wordt gefinancierd door Nederland en Frankrijk en ondersteunt jaarlijks zo’n 80 onderzoekers uit beide landen.

Read this information in English

Ontwikkeling van de wetenschap

De ontwikkeling van de wetenschap staat voorop bij de onderzoeksprojecten die het programma ondersteunt. Het betreft vaak (fundamenteel) onderzoek binnen een bepaald vakgebied. 

Hierbij maken de onderzoeksteams gebruik van elkaars onderzoeksfaciliteiten, unieke collecties en archieven en specifieke onderzoeksmethoden. Dit leidt regelmatig tot bilaterale joint PhD-trajecten, gezamenlijke publicaties in vooraanstaande peer reviewed journals, en samenwerking binnen EU-verband.

Doelgroep

Van Goghbursalen zijn excellente onderzoekers met een uitstekende tenure track en internationale zichtbaarheid. Tot de beoogde kandidaten behoren, onder andere, Veni, Vidi Vici's, Franse en Nederlandse ERC-bursalen, Spinozaprijswinnaars, leden van De Jonge Academie en hun Franse counterparts.

Onderzoekers die binnen hun eigen instelling zijn aangemerkt als excellente onderzoekers kunnen ook een aanvraag indienen.

Actieve deelname en mobiliteit van jonge onderzoekers, in het bijzonder van PhD-studenten en postdocs, is een belangrijke voorwaarde. De voorkeur gaat uit naar nieuwe (vormen van) onderzoekssamenwerking.

Bursalen Van Goghprogramma 2015
Van Gogh-laureaten tijdens een miniseminar in 2015 in de residentie van de ambassadeur van Frankrijk. De (voormalige) ambassadeur, Laurent Pic, en Stephan Meershoek van Nuffic staan in het midden.

Beurzen

Jaarlijks ontvangen vijftien à twintig onderzoeksteams een donatie van tussen de €1.500 en €3.500. De donatie bestaat uit een of meerdere beurzen voor reis- en verblijfkosten. Van Goghbursalen kunnen één vervolgaanvraag indienen als hun Franse collega's dat ook doen. De maximale duur van de beurs is twee jaar. Na het eerste jaar kan een jaar verlenging worden aangevraagd, maar alleen als de beurs voor het eerste jaar volledig is gebruikt.

Voor Nederlandse aanvragers gelden de volgende regels en beursbedragen:

 • de beurzen kunnen alleen gebruikt worden voor reis- en verblijfskosten in Frankrijk;
 • de kosten van andere leden van het onderzoeksteam kunnen ook worden gedekt;
 • Nederland betaalt de kosten van Nederlandse onderzoekers die naar Frankrijk reizen;
 • de donatie ligt tussen €1.500 en €3.500 per onderzoeksteam per jaar;
 • reiskosten: daadwerkelijk gemaakte kosten tot €350 per persoon per retour;
 • verblijfskosten: tot €110 per persoon per dag.

Aanvragen

De deadline van de huidige aanvraagronde die in maart 2017 is gestart, is 15 juni 2017. Vervolgaanvragen moeten worden ingediend vóór 30 september van het jaar volgend op het toekenningsjaar. Om in aanmerking te komen, moeten aanvragen door zowel de Nederlandse (bij Nuffic) als de Franse onderzoekers (bij Campus France) worden ingediend. Alleen aanvragen die zowel aan de Nederlandse als aan de Franse zijde zijn ingediend worden beoordeeld.

Download de aanvraagformulieren hieronder:

Van Gogh Programme Application form (72 kB)

Van Gogh programme Extension application form (73 kB)

Toekenningen

Alle projectvoorstellen worden in beide landen door inhoudelijke experts beoordeeld (op wetenschappelijke kwaliteit, kwaliteit en competentie van de teams, belang en toegevoegde waarde van de samenwerking, relevantie voor de toekomst (kennisoverdracht, wetenschappelijke of andere spin-off), deelname van jonge onderzoekers). Voor Nederland zijn dat vooraanstaande wetenschappers uit de volgende disciplines:

 • humaniora,
 • sociale wetenschappen,
 • recht en economie,
 • bètawetenschappen,
 • biomedische wetenschappen,
 • technische wetenschappen.

Na een ranking van de projectvoorstellen, kent een bilaterale jury de donaties toe. Alleen projectvoorstellen met de hoogste score komen in aanmerking.

Downloads

Toekenningen Van Goghprogramma 2016-2017(151 kB)

Toekenningen Van Goghprogramma 2015-2016(54 kB)

Toekenningen Van Goghprogramma 2014-2015(52 kB)

Van Gogh Programme - Call 2017-2018 (269 kB)

Laatste wijziging: 27-03-2017 14:21