Van Goghprogramma

Het Van Goghprogramma stimuleert de uitwisseling van Nederlandse en Franse onderzoekers. Dit bilaterale programma wordt gefinancierd door Nederland en Frankrijk en ondersteunt jaarlijks zo’n 80 onderzoekers uit beide landen.

Read this information in English

Ontwikkeling van de wetenschap

De ontwikkeling van de wetenschap staat voorop bij de onderzoeksprojecten die dit programma ondersteunt. Het betreft vaak (fundamenteel) onderzoek binnen een bepaald vakgebied. 

Hierbij maken de onderzoeksteams gebruik van elkaars onderzoeksfaciliteiten, unieke collecties en archieven en specifieke onderzoeksmethoden. Dit leidt regelmatig tot bilaterale joint PhD-trajecten, gezamenlijke publicaties in vooraanstaande peer reviewed journals, en samenwerking binnen EU-verband.

Doelgroep

Van Goghbursalen zijn excellente onderzoekers met een uitstekende tenure track en internationale zichtbaarheid. Tot de beoogde kandidaten behoren, onder andere, Veni, Vidi Vici's, Franse en Nederlandse ERC-bursalen, Spinozaprijswinnaars, leden van De Jonge Academie en hun Franse counterparts.

Onderzoekers die binnen hun eigen instelling zijn aangemerkt als excellente onderzoekers kunnen ook een aanvraag indienen.

Actieve deelname en mobiliteit van jonge onderzoekers, in het bijzonder van PhD-studenten en postdocs, is een belangrijke voorwaarde. De voorkeur gaat uit naar nieuwe (vormen van) onderzoekssamenwerking.

Voorwaarden

Nederlandse onderzoekers die een beurs willen om hun Franse collega's te bezoeken, zijn verbonden aan Nederlandse onderzoeks- en kennisinstellingen die samenwerken met Franse onderzoekers of dit ambiëren. De Franse onderzoekers moeten ook een reisbeurs krijgen van het Franse Van Goghprogramma voor een bezoek aan hun Nederlandse collega's.

Alle wetenschappelijke vakgebieden kunnen deelnemen, maar de vakgebieden zijn per aanvraag aan Franse en Nederlandse zijde hetzelfde en er wordt door de aanvragers gezocht naar complementariteit.

De onderwerpen van de onderzoeksprojecten maken, bij voorkeur, onderdeel uit van de agenda van Horizon 2020. Actieve deelname en mobiliteit van jonge onderzoekers, in het bijzonder van PhD-studenten en postdocs, is een belangrijke voorwaarde. De voorkeur gaat uit naar nieuwe (vormen van) onderzoekssamenwerking.

Beurzen

Jaarlijks ontvangen 15 à 20 onderzoeksteams een donatie van tussen de € 1.500 en € 3.200. De donatie bestaat uit een of meerdere beurzen voor reis- en verblijfkosten. Na het eerste jaar kan een eenmalige verlenging worden aangevraagd, mits de Franse collega's dat ook doen. De beurs voor het eerste jaar moet wel volledig zijn gebruikt.

Voor Nederlandse aanvragers gelden de volgende regels en beursbedragen:

 • de beurzen kunnen alleen gebruikt worden voor reis- en verblijfskosten in Frankrijk;
 • de kosten van andere leden van het onderzoeksteam kunnen ook worden gedekt;
 • Nederland betaalt de kosten van Nederlandse onderzoekers die naar Frankrijk reizen;
 • de donatie ligt tussen € 1.500 en € 3.200 per onderzoeksteam per jaar;
 • reiskosten: daadwerkelijk gemaakte kosten tot € 350 per persoon per retour;
 • verblijfskosten: tot € 110 per persoon per dag.

Beurs aanvragen (nieuw en verlenging)

De deadline van de aanvraagronde 2020-2021 voor nieuwe aanvragen is 30 juni 2020. Je kunt de aanvraag online indienen. Lees voor het indienen van de aanvraag de instructies door. De aanvraag kan niet tussentijds worden opgeslagen.

Vervolgaanvragen moeten worden ingediend vóór 28 september 2020.

Download het aanvraagformulier hieronder:

Van Gogh programme extension application form(84 kB)

Alleen aanvragen die zowel aan de Nederlandse als aan de Franse zijde zijn ingediend worden beoordeeld. Franse onderzoekers kunnen hun aanvraag indienen via Campus France.

Toekenningen

Alle projectvoorstellen worden in beide landen door inhoudelijke experts beoordeeld (op wetenschappelijke kwaliteit, kwaliteit en competentie van de teams, belang en toegevoegde waarde van de samenwerking, relevantie voor de toekomst (kennisoverdracht, wetenschappelijke of andere spin-off), deelname van jonge onderzoekers). Voor Nederland zijn dat vooraanstaande wetenschappers uit de volgende disciplines:

 • humaniora,
 • sociale wetenschappen,
 • recht en economie,
 • bètawetenschappen,
 • biomedische wetenschappen,
 • technische wetenschappen.

Na een ranking van de projectvoorstellen, kent een bilaterale jury de donaties toe. Alleen projectvoorstellen met de hoogste score komen in aanmerking.

Laatste wijziging: 11-06-2020 16:39