Vraag, klacht of bezwaar?

Vragen of opmerkingen

Heb je een vraag of wil je extra informatie over (de inhoud van) een product of dienst van Nuffic? Dan kun je je vraag stellen via ons contactformulier. Gebruik dit formulier ook wanneer je toelichting wilt op een door Nuffic genomen beslissing.

Klacht

Heb je een klacht over een gedraging van Nuffic of een van haar medewerkers, dan kun je overwegen een klacht in te dienen.

Een klacht heeft betrekking op de manier waarop Nuffic en haar medewerkers bepaalde zaken afhandelen. Een klacht gaat niet over de inhoud van de producten of de dienstverlening van Nuffic, zoals beschikkingen, diplomawaarderingen of beurstoekenningen. Daar bestaan andere procedures voor. Het moet om een gedraging gaan die niet langer dan een jaar geleden heeft plaatsgevonden.

Bezwaar

Ben je het, ook na eventuele toelichting, niet eens met een besluit dat Nuffic heeft genomen? Dan kun je een bezwaar indienen. Onder aan de brief waarin het besluit is medegedeeld, vind je informatie over de betreffende bezwaarprocedure.

Laatste wijziging: 01-02-2019 10:52