Beurzen

Cultureel Verdragbeurzen

Veel landen bieden studie-, onderzoeks- of zomerbeurzen aan voor Nederlandse studenten en afgestudeerden in het kader van Culturele Verdragen. Deze verdragen bevorderen de samenwerking tussen landen op cultureel, educatief en wetenschappelijk gebied. De Nuffic beheert de beurzen voor 13 landen.

Lees verder...

Erasmus+

De beurs van Erasmus+ is onder andere bestemd voor studenten in het hoger onderwijs die een tijdje in het buitenland willen studeren of stage willen lopen en is toegankelijk voor alle studierichtingen.

Lees verder...

Europees Universitair Instituut-beurs

Het Europees Universitair Instituut (EUI) is een internationaal instituut voor (post-)doctoraal onderwijs en onderzoek.

Lees verder...

Holland Scholarship

Het Holland Scholarship is een beurs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap én 48 Nederlandse hogescholen en universiteiten. De beurs is voor studenten die willen studeren, stage lopen of een onderzoek willen doen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). De EER bestaat uit de EU, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen.

Lees verder...

Sino-Dutch Scholarship

De Sino-Dutch Bilateral Exchange Scholarship is een Nederlands-Chinees beurzenprogramma, gebaseerd op een ‘Memorandum of Understanding’ (MoU) tussen China en Nederland. De ministeries van Onderwijs van beide landen stellen ieder jaarlijks 25 beurzen beschikbaar zodat Nederlandse studenten een studie of onderzoek kunnen doen in China en vice versa.

Lees verder...

VSBfonds-beurs

Met een beurs van het VSBfonds kun je na je opleiding aan een Nederlandse hogeschool of universiteit, die aangesloten is bij VSBfonds Beurzenprogramma, een studie in het buitenland volgen of onderzoek doen.

Lees verder...

Van Goghprogramma

Het Van Goghprogramma stimuleert de uitwisseling van Nederlandse en Franse onderzoekers. Dit bilaterale programma wordt gefinancierd door Nederland en Frankrijk en ondersteunt jaarlijks zo’n 150 onderzoekers uit beide landen.

Lees verder...

Laatste wijziging: 03-04-2012 09:33