Studie zelf regelen

Wil je een deel van je studie in het buitenland volgen? Naast uitwisselingsprogramma's van hogeronderwijsinstellingen kun je het ook zelf regelen. Hoe pak je dat aan?

Als je naar het buitenland wilt, maar geen gebruik wilt of kunt maken van de uitwisselingsovereenkomsten die je eigen universiteit of hogeschool al heeft, moet je zelf aan de slag.

Je keuze bepalen

Gebruik de WilWeg checklist om te zien waar je allemaal aan moet denken.

Verzamel zo veel mogelijk informatie over onderwijssystemen, opleidingen en allerlei andere praktische zaken, zoals aanmelding, beurzen, visa en vergunningen. Een goed startpunt daarvoor is de landeninformatie op deze site. Daar vind je algemene informatie over onderwijssystemen in een groot aantal landen. Het opleidingsniveau in het buitenland kan verschillen van het niveau van de opleidingen in Nederland. Ga dit na voor het land van jouw keuze.

Wanneer je hebt besloten om een deel van je studie in het buitenland te gaan doen moet je contact opnemen met je decaan/studiebegeleider of het international office van je eigen universiteit of hogeschool om te bekijken of buitenlandse plannen binnen je curriculum passen.

Toelatingseisen

Op de landenpagina’s vind je informatie over de toelatingseisen in het buitenland. Sommige buitenlandse onderwijsinstellingen stellen aanvullende toelatingseisen naast de algemene voorwaarden die voor een bepaald land gelden. Ga bij de instelling van je keuze na aan welke specifieke eisen je moet voldoen om te worden toegelaten.

Erkenning van buitenlandse studiepunten

Voor de voortgang van je studie is het verder heel belangrijk dat je goedkeuring krijgt van je onderwijsinstelling om je in het buitenland behaalde studiepunten mee te nemen. Maak goede afspraken met je eigen hogeschool of universiteit.

Veel universiteiten en hogescholen in Europa werken met het European Credit Transfer System, ECTS. In dit systeem hebben onderwijsinstellingen afspraken gemaakt over de wederzijdse erkenning van studiepunten. Informeer of de instelling van je keuze in het buitenland ook met dit systeem werkt.

Als de buitenlandse instelling niet met het ECTS werkt, bespreek dan met de verantwoordelijke van jouw opleiding wat de waarde is van de studiepunten de voorwaarden om deze geaccepteerd te krijgen.

Taalcursussen

In plaats van of als voorbereiding op je buitenlandse studie kun je in de zomermaanden een buitenlandse taalcursus volgen. Het aanbod van taalcursussen in het buitenland is enorm groot. Informatie hierover kun je krijgen bij ambassades en verkeersbureaus of vinden op het internet.

Probeer voor je vertrek ook inzicht te krijgen in de cultuur van het land, door (reis)boeken en artikelen te lezen of door te praten met mensen die het land kennen. Zo kun je je alvast een beetje voorbereiden op wat je na aankomst te wachten staat.

Summer School

Een andere mogelijkheid om een korte periode in het buitenland door te brengen voor je studie, is deelnemen aan een Summer School. Zomercursussen zijn meestal korte intensieve cursussen, die je in de zomerperiode volgt aan een universiteit.

Een Summer School kan heel algemeen zijn, gericht op de taal en cultuur van het betreffende land. Er zijn echter ook veel Summer School cursussen die gericht zijn op een specifiek onderwerp of een bepaalde studierichting.

Vaak is het ook mogelijk om studiepunten te krijgen voor zo'n Summer School, die je wellicht in je studieprogramma kunt laten erkennen.

Een uitgebreid overzicht van Summer Schools in Europa kun je vinden op www.summerschoolsineurope.eu.

Laatste wijziging: 25-03-2019 09:54