Via een uitwisselingsprogramma

Het is mogelijk om een gedeelte van je studie in het buitenland te volgen. Dus niet een volledige bachelor of master.

Denk bijvoorbeeld aan het volgen van een uitwisselingsprogramma of taalcursus. Een taalcursus kan handig zijn als voorbereiding op een (gedeeltelijke) studie in het buitenland.

Uitwisselingsprogramma's

Een uitwisselingsprogramma is de gemakkelijkste manier om een deel van je studie in het buitenland te volgen. Vrijwel alle hogeronderwijsinstellingen in Nederland hebben in het kader van deze programma’s uitwisselingsovereenkomsten gesloten met buitenlandse instellingen.

Het voordeel is dat er vaak al veel voor je geregeld is, zoals de erkenning van studiepunten, begeleiding ter plaatse, huisvesting, verzekering, vrijstelling van collegegeld en niet in de laatste plaats: een beurs.

Een nadeel van een uitwisselingsprogramma kan zijn dat je niet naar de instelling kunt die jouw eerste voorkeur heeft. Dat kan het geval zijn wanneer je universiteit of hogeschool daar geen overeenkomst mee heeft of wanneer er slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is.

Voorwaarden uitwisselingsprogramma’s

Er zijn vaak voorwaarden verbonden aan uitwisselingsprogramma’s. Soms moet je bijvoorbeeld je eerste jaar hebben gehaald, een bepaald cijfergemiddelde hebben of een bepaald aantal studiepunten hebben behaald.

Informeer bij de international office van je onderwijsinstelling wat de voorwaarden zijn.

Beurzen en fondsen

Neem contact op met het bureau buitenland of het internationale contactpunt van je hogeschool of universiteit. Daar kunnen ze vertellen aan welke programma’s jouw instelling deelneemt en welke mogelijkheden er zijn.

Er zijn diverse beursprogramma’s van de Europese Unie, de Nederlandse overheid en particuliere organisaties of fondsen om je uitwisseling te ondersteunen.
Informatie hierover vind je bij het onderdeel Financiering op deze website.

Studiepunten

Om er zeker van te zijn dat de studiepunten die je in het buitenland wilt halen ook in Nederland worden erkend, kun je gebruikmaken van het European Credit Transfer System (ECTS). Binnen dit systeem zijn afspraken gemaakt over de erkenning van studiepunten binnen Europa. Veel hogeronderwijsinstellingen in Europa en de meeste uitwisselingsprogramma’s werken hiermee.

Als het land van je keuze niet met het ECTS werkt, bespreek dan met de verantwoordelijke van jouw opleiding wat de waarde van de studiepunten in dat land is. En wat de voorwaarden zijn om deze geaccepteerd te krijgen. Denk daarbij niet alleen aan de inhoud van de vakken, maar ook aan wat het minimumresultaat moet zijn om de studiepunten toegekend te krijgen. Ook dat systeem kan van land tot land verschillen.

Leg je buitenlandplannen altijd voor aan je studiebegeleider of de coördinator internationalisering van je eigen instelling. Maak ook goede afspraken over de erkenning van je buitenlandse studiepunten. Kijk voor meer informatie bij het onderdeel Diplomawaardering op deze website.

Taalcursus

Als je onderwijs wilt volgen in een ander land, moet je de taal goed beheersen. Je legt ook gemakkelijker contact met de bevolking en medestudenten als je de taal spreekt. In sommige landen kun je Engelstalig onderwijs volgen.
Meer informatie vind je op de pagina Taalcursussen.

Jouw droomland

Waar wil jij een deel van je studie doen? WilWeg heeft informatie over tientallen verschillende landen binnen en buiten Europa. Kijk bijvoorbeeld of je een visum nodig hebt als je wil studeren in Amerika. Blijf je liever wat dichter bij huis? Check dan wat je moet regelen als je bijvoorbeeld wil studeren in Antwerpen of als je kiest voor een uitwisseling naar Engeland.

Laatste wijziging: 03-02-2020 11:30