Toelating

Wil je in het buitenland gaan studeren? Denk dan ruim van tevoren aan de basiszaken. Zoals de toelatingseisen en of het niveau van het onderwijs aansluit bij jouw opleiding in Nederland.

Voor de voortgang van je studie is het verder heel belangrijk dat je goedkeuring krijgt van je onderwijsinstelling om je in het buitenland behaalde studiepunten mee te nemen.

Onderwijssystemen en opleidingsniveau

Op de landenpagina’s vind je algemene informatie over onderwijssystemen in een groot aantal landen. Het opleidingsniveau in het buitenland kan verschillen van het niveau van de opleidingen in Nederland. Ga dit na voor het land van jouw keuze.

Toelatingseisen

Nadat je een keuze hebt gemaakt, moet je bij je eigen instelling nagaan aan welke specifieke eisen je moet voldoen om te worden toegelaten. Kom je daar niet verder, neem dan zelf contact op met de buitenlandse instelling. Sommige buitenlandse onderwijsinstellingen stellen aanvullende toelatingseisen naast de algemene voorwaarden die voor een bepaald land gelden. Kijk hiervoor ook op de landenpagina’s.

Studiepunten

Om er zeker van te zijn dat de studiepunten die je in het buitenland wilt halen, ook in Nederland worden erkend, kun je gebruikmaken van het European Credit Transfer System (ECTS). Binnen dit systeem zijn afspraken gemaakt over de erkenning van studiepunten binnen Europa. Veel hogeronderwijsinstellingen in Europa en de meeste uitwisselingsprogramma’s werken hiermee.

Als het land niet met het ECTS werkt, bespreek dan met de verantwoordelijke van jouw opleiding wat de waarde is van de studiepunten in het land van je keuze en wat de voorwaarden zijn om deze geaccepteerd te krijgen. Denk daarbij niet alleen aan de inhoud van de vakken, maar ook aan wat het minimumresultaat moet zijn om de studiepunten toegekend te krijgen. Ook dat systeem kan van land tot land verschillen.

Leg je buitenlandplannen altijd voor aan je studiebegeleider of de coördinator internationalisering van je eigen instelling en maak goede afspraken over de erkenning van je buitenlandse studiepunten. Kijk voor meer informatie bij het onderdeel Diplomawaardering.

Bologna

Om de studentenmobiliteit in Europa te verhogen zijn hervormingen in het hoger onderwijs doorgevoerd. Lees hier hoe het Bolognaproces zorgt voor een transparant en vergelijkbaar opleidingsaanbod in Europa.

Laatste wijziging: 05-12-2018 13:16