Bologna

Bologna. Bij dat woord denk je misschien niet meteen aan Europese hervormingen in het hoger onderwijs.

Het doel van dit hervormingsproces dat in 1999 van start ging met de ondertekening van de Bolognaverklaring, is het verhogen van de studentenmobiliteit in Europa. Wat merk je hier als student van? In feite loopt Bologna als een rode draad door je studietijd. Na het lezen van dit artikel zie je hopelijk niet alleen deze rode draad, maar ook de voordelen van Bologna.

Bachelor, master en PhD

Na de middelbare school kies je voor een bacheloropleiding aan een hogeschool of universiteit. Na afronding van je bacheloropleiding kun je aan de universiteit een masteropleiding volgen. Ook hogescholen bieden steeds vaker masteropleidingen aan. De mogelijkheid om na een afgeronde masteropleiding door te gaan in een PhD-programma, wordt alleen door universiteiten geboden.

De invoering van deze drie cycli (bachelor-master-PhD) op Europese schaal is een belangrijk onderdeel van het Bolognaproces. Het zorgt voor een transparant en vergelijkbaar opleidingsaanbod in Europa.

Studiepunten

Een tweede onderdeel waar je als student vrijwel dagelijks mee te maken hebt, zijn studiepunten. Deze studiepunten worden ook wel ECTS-studiepunten genoemd. ECTS staat voor European Credit Transfer and Accumulation System. Het is niet alleen bedoeld als rekenmiddel (60 ECTS per studiejaar), maar is ook ingevoerd ook om de mobiliteit te bevorderen.

Wanneer je bij voorbeeld terugkomt van drie maanden studeren in Spanje, wil je natuurlijk wel dat de ECTS-studiepunten die je hebt behaald, worden erkend. Hiervoor zijn er in het Bolognaproces kwalificatieraamwerken opgesteld. Via deze raamwerken kan het onderwijs dat je in het buitenland hebt gevolgd, worden gewaardeerd.

Als je voor je vertrek goed afstemt hoeveel ECTS-studiepunten je krijgt als je terugkomt, voorkom je problemen met erkenning achteraf.

Diplomasupplement

Ben je afgestudeerd? Naast je bachelor- of masterdiploma ontvang je dankzij het Bolognaproces ook een diplomasupplement dat aangeeft welke vakken je hebt gevolgd en hoeveel ECTS-studiepunten je hebt behaald. Daarnaast bevat het een beschrijving van wat je precies hebt geleerd tijdens je opleiding.

Dit document (diplomasupplement) is van cruciaal belang als je verder wilt studeren aan een andere hogeschool of universiteit, of als je wilt gaan solliciteren.

Is jouw instelling 'Bologna-proof'?

Wil je weten hoe jouw instelling het Bolognaproces heeft vertaald naar beleid en wat dit voor jou betekent?

Download onderstaande Bologna-poster(1.4 MB) 

Bologna-poster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zie je de voordelen?

Veel succes met je studie en maak gebruik van de kansen die Bologna biedt!

Laatste wijziging: 25-03-2019 10:02