Stageovereenkomst

Sluit voor je vertrek naar het buitenland een stageovereenkomst af die bij voorkeur wordt ondertekend door de stageverlenende instantie, je onderwijsinstelling en jezelf. Zo kom je niet voor onaangename verrassingen te staan.

Leg in de stageovereenkomst het volgende vast:

  • de stageopdracht;
  • de begeleiding door je onderwijsinstelling en de stageverlenende instantie;
  • de duur van de stage;
  • de stagevergoeding.

Denk daarnaast aan zaken als:

  • het aantal uren dat je per week werkt;
  • de functie;
  • het takenpakket;
  • vakantiedagen;
  • verzekeringen;
  • belasting. 

Standaardformulier

SWING (Stage, Work Placement and Internship Group) heeft een standaardformulier voor een stageovereenkomst opgesteld dat je kunt gebruiken en aanpassen aan jouw situatie.

Laatste wijziging: 03-10-2018 11:14