Met een handicap naar het buitenland

Ook als je een functiebeperking hebt zoals dyslexie, psychische of energieproblemen, kun je in het buitenland studeren of stage lopen. Het is dan wel belangrijk om van te voren bepaalde voorzieningen te treffen.

Het Erasmusprogramma besteedt bijzondere aandacht aan studenten, docenten en stafleden die vanwege een handicap specifieke voorzieningen nodig hebben. Het gaat om mensen die zonder aanvullende financiering niet in staat zijn om in het buitenland te studeren, stage te lopen of te doceren.

In dat geval kan het Nationaal Agentschap Leven Lang Leren (NA) je een aanvullende subsidie verlenen. Je hogeronderwijsinstelling kan hiervoor een aanvraag bij het NA indienen volgens de aanwijzingen in het instellingscontract. Dit kan het hele academische jaar door, bij voorkeur vóór je vertrek.

Expertisecentrum handicap + studie

Expertisecentrum handicap + studie stimuleert de mogelijkheid voor jongeren met een functiebeperking om succesvol te studeren in het hoger onderwijs.

Het centrum biedt informatie over zaken waar je als student met een functiebeperking aan moet denken wanneer je naar het buitenland gaat. Daarnaast ondersteunt het onderwijsinstellingen en kunnen studieadviseurs er terecht voor informatie over hoe ze studenten met een functiebeperking zo goed mogelijk kunnen adviseren.

Laatste wijziging: 07-05-2014 15:55