Uitschrijven uit bevolkingsregister

Als je langer dan acht maanden in het buitenland verblijft, ben je verplicht om je uit te schrijven uit het bevolkingsregister. Dat doe je bij de dienst Burgerzaken van je gemeente.

Ga bij de dienst Burgerzaken na welke documenten je hiervoor moet meenemen. Je moet je minimaal vijf dagen voordat je weggaat uitschrijven. De gemeente geeft je uitschrijving door aan de Belastingdienst.

Vergeet niet om je na terugkeer in Nederland weer in te schrijven bij dezelfde dienst Burgerzaken.

Deelname sociale zekerheid

Als je in Nederland woonde voor je in het buitenland ging studeren en je alleen in het buitenland bent voor studie, blijf je onder de Nederlandse zorgverzekering vallen. Het maakt niet uit of je wel of niet ingeschreven bent in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente.

De duur van je buitenlandverblijf is hierbij niet relevant. De situatie verandert alleen als je een bijbaantje neemt of een betaalde stage doet, als je niet de intentie hebt om terug te keren naar Nederland, of als je de leeftijd van dertig jaar passeert.

De Sociale Verzekeringsbank kan je hier meer over vertellen.

Promoveren

Als je gaat promoveren wordt dat in de meeste gevallen hetzelfde behandeld als studeren. Neem voor de zekerheid contact op met de SVB voor je sociale zekerheidsstatus tijdens je PhD.

Een zorgverzekeraar moet het besluit van de SVB opvolgen.

Laatste wijziging: 07-05-2014 15:56