Na terugkomst in Nederland

Als je na je buitenlandse studie in Nederland wilt gaan werken, kan het handig zijn om een diplomawaardering aan te vragen.

Hiervoor kun je terecht bij het Informatiecentrum voor Diplomawaardering (IcDW). Een diplomawaardering beschrijft de globale waarde van een buitenlands diploma in Nederland, evenals de inhoud en het niveau van de opleiding.

Titeltoekenning

De titel die je in het buitenland hebt behaald, mag je ook in Nederland voeren. Om een Nederlandse titel (drs., mr., etc.) te mogen voeren, heb je toestemming nodig van DUO.

Beroepserkenning

Als je na je studie met een buitenlands diploma in Nederland wilt gaan werken, krijg je te maken met beroepserkenning. Kijk voor algemene informatie over academische en professionele erkenningprocedures en informatie over procedures specifiek voor een land op www.beroepserkenning.nl.

 

Laatste wijziging: 28-03-2019 15:04