Voor vertrek naar buitenland

Om te worden toegelaten tot de onderwijsinstelling van je keuze, kan het nodig zijn om je diploma te laten waarderen. Ga bij de buitenlandse instelling na welke documenten je daarvoor moet overleggen.

Statusverklaring (voortgezet onderwijs)

Met een statusverklaring voor opleidingen in het voortgezet onderwijs kun je aantonen wat je opleiding in Nederland waard is. Je vraagt een statusverklaring aan bij DUO.

Diplomabeschrijving (voortgezet en hoger onderwijs)

Een diplomabeschrijving is op naam gesteld en geeft uitleg over je Nederlandse diploma en over het Nederlandse onderwijssysteem. Daarnaast wordt via een globaal advies aangegeven met welk diploma in het aangegeven land het diploma het beste te vergelijken is.

Lees meer over diplomabeschrijvingen en hoe je deze kunt aanvragen

Certificaatsupplement (middelbaar beroepsonderwijs)

Een certificaatsupplement is een diplomabeschrijving van een Nederlandse mbo-opleiding. Buitenlandse onderwijsinstellingen krijgen met deze informatie een goed beeld van je opleiding en het niveau.

Diplomasupplement

Het Europass Diplomasupplement is een getuigschrift dat inzicht geeft in het niveau, de aard en de inhoud van een afgeronde hbo- of universitaire opleiding. In Nederland zijn alle hogeronderwijsinstellingen verplicht om dit diplomasupplement zonder kosten voor de afgestudeerde bij het diploma te verschaffen.

Lees meer op de website van Europass.

Vertaling en legalisatie van je diploma

Het kan zijn dat je je diploma moet laten vertalen door een beëdigd vertaler. De kosten hiervoor kunnen echter behoorlijk hoog zijn. Het is dan ook verstandig om vooraf te informeren of dit echt wel noodzakelijk is.

Het is ook mogelijk dat je je diploma moet laten legaliseren. Dit betekent dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) je Nederlandse diploma erkent. Buitenlandse autoriteiten weten dan dat het document rechtsgeldig is. Alleen diploma’s van opleidingen die OCW erkent, komen voor legalisatie in aanmerking.

Lees meer op de website van DUO.

Laatste wijziging: 25-07-2019 14:45