Studiefinanciering

Om in aanmerking te komen voor studiefinanciering voor een volledige studie in het buitenland moet je aan dezelfde eisen voldoen die gelden voor studiefinanciering in Nederland, plus nog een aantal extra voorwaarden.

Deze extra voorwaarden hebben met name met betrekking op het aantal jaren dat je vóór je buitenlandstudie in Nederland hebt gewoond (de zogenaamde drie-uit-zes-eis) en de kwaliteit van de opleiding die je wilt gaan volgen. Je vindt alle voorwaarden op de website van DUO.

Kwaliteit van de opleiding

Nuffic adviseert DUO over de kwaliteit en het niveau van buitenlandse hbo- en universitaire opleidingen. Dat advies zegt alleen iets over het recht op meeneembare studiefinanciering. Het zegt niets over de mogelijkheden voor diploma-erkenning in Nederland. Voor het recht op meeneembare studiefinanciering heeft Nuffic algemene waarderingscriteria opgesteld.

Bekijk de algemene waarderingscriteria 

Voor de populairste landen heeft Nuffic bovendien de betreffende onderwijssystemen beschreven. Aan de hand van deze beschrijving en de algemene waarderingscriteria kun je zelf alvast inschatten of een studie in dat land recht zal geven op studiefinanciering.

Je vindt de algemene waarderingscriteria en de beschrijvingen van de onderwijssystemen op de website van DUO

Heb je vragen over de meeneembare studiefinanciering? Neem dan contact op met DUO.

Studiefinanciering aanvragen

Als je wilt weten of je voor een specifieke studie in een ander land studiefinanciering kunt krijgen, kun je via de website van DUO een aanvraag voor studiefinanciering voor die studie indienen.

Het aanvraagformulier

DUO vraagt Nuffic vervolgens te beoordelen of die studie aan de voorwaarden voldoet. Het heeft geen zin om hiervoor zelf contact op te nemen met Nuffic.

Studiefinanciering van andere EU-landen

EU-lidstaten moeten buitenlandse EU-staatsburgers die permanent in het land wonen dezelfde studiefinancieringsmogelijkheden bieden als hun eigen burgers. Permanent betekent in dit geval een onafgebroken verblijf van vijf jaar of meer.

Meer informatie

Studiefinanciering in het kort

Laatste wijziging: 09-12-2019 13:02