Bijbaan in het buitenland

Hoe vind je een bijbaan in het buitenland?

Als je naast studeren ook wilt werken in het buitenland dan vind je vooral ter plaatse vacatures voor een tijdelijk baantje: via mond-tot-mondreclame of in lokale kranten. Maar je kunt ook voor je vertrek al op zoek gaan naar een bijbaan in het buitenland.

Werken en studeren in het buitenland

Een bijbaan in het buitenland vinden vergt evenveel inspanning als in Nederland. Er zijn verschillende manieren om werk te vinden: via je eigen netwerk, studentennetwerken, lokale bladen, internet, arbeids- en uitzendbureaus of via de zogenaamde EURES-adviseurs. Kijk ook eens op Zoekbijbaan.

Bijbaan in het buitenland in de dienstverlenende sector

Werk in de dienstverlenende sector, zoals de horeca of schoonmaakbranche, kan interessant zijn als je de taal goed beheerst. Vooral als deze diensten ook gericht zijn op buitenlanders. Je kunt ook denken aan werk in de toeristenbranche of seizoenswerk op het land, in winkels of bij tentoonstellingen en beurzen, of als chauffeur bij autoverhuurbedrijven of koeriersdiensten. Babysitten is ook een mogelijkheid, of model staan bij een kunstacademie.

Werken als student-assistent Nederlands in Europa

Student-assistenten Nederlands zijn Nederlandse studenten, die met een Erasmusbeurs in het buitenland studeren. Zij ondersteunen de vakgroep Nederlands aan de universiteit waar ze studeren. Ze doen dit door de studenten Nederlands aan deze buitenlandse vakgroep te begeleiden bij hun studie. Het is niet de bedoeling dat je als student-assistent zelf colleges geeft.

Student-assistenten werken maximaal vier uur per week en krijgen daarvoor een toelage van € 9 per uur van de Nederlandse Taalunie. De Nederlandse Taalunie biedt ook gratis een korte elementaire cursus vakdidactiek Nederlands als Vreemde Taal aan via internet. Kijk voor meer informatie over het takenpakket en over de vakgroepen waar je als student-assistent kunt werken in het buitenland op de website van de Nederlandse Taalunie.

Visa en werkvergunningen

In de EER geldt vrij verkeer van geld, goederen en personen en je hoeft dan ook geen werkvergunning aan te vragen. Naast de algemene regeling kunnen per land aanvullende voorschriften gelden. Bekijk hiervoor ook de landeninformatie. Ga voor vertrek uit Nederland bij de ambassade of  EURES-adviseur van het betreffende land na welke regels en procedures in jouw geval gelden.

Voor landen buiten de EER geldt, meer nog dan voor landen in Europa, dat een grondige oriëntatie je een hoop moeilijkheden kan besparen. Bijna altijd geldt een visumplicht en heb je een werkvergunning nodig om te mogen werken. Vraag daarom altijd als eerste bij de ambassade van je keuzeland na welke stappen je moet ondernemen.

Ziektekostenverzekeringen

Een bijbaan in het buitenland kan grote gevolgen hebben voor je zorgverzekering.

Bel Zorgverzekeringslijn.nl voor vragen over de algemene verzekeringsplicht, premieplicht of schulden bij de zorgverzekeraar. Via het gratis telefoonnummer 0800 64 64 644  (op werkdagen tussen 9.00 uur tot 17.00 uur) en de website www.zorgverzekeringslijn.nl biedt Zorgverzekeringslijn.nl neutrale en onpartijdige informatie en advies.

Laatste wijziging: 07-05-2014 15:10