Rankings van universiteiten

Als je op zoek bent naar een buitenlandse universiteit, kijk je misschien ook naar rankings. Die lijken eenvoudig en snel een beeld te geven van de positie van universiteiten. Maar ga hier niet blind op af.

Bekende rankings zijn die van de Times Higher Education, de Chinese ARWU-ranking, de 4ICU-ranking en de THE-QS WUR. In deze lijstjes staan Britse en Amerikaanse instellingen als Oxford, Cambridge, Stanford en Harvard meestal bovenaan.

Wat zeggen rankings nou echt?

Rankings zijn meestal gebaseerd op meerdere criteria. Maar het is de totaalscore die de meeste aandacht krijgt. En dat is tegelijkertijd een valkuil van rankings: ze zijn heel algemeen, en daardoor soms wat kort door de bocht.

Veel universiteiten zijn bijvoorbeeld actief in verschillende wetenschapsgebieden. Hoe ze op elk van deze gebieden presteren, is moeilijk in 1 cijfer te vatten.

Ook kijken sommige rankings naar hoeveel een universiteit publiceert, of hoe vaak de universiteit wordt geciteerd in publicaties. Universiteiten in de exacte wetenschapsgebieden scoren hierbij hoger, omdat ze traditioneel meer in wetenschappelijke tijdschriften publiceren dan universiteiten gespecialiseerd in de sociale en geesteswetenschappen.

U-Multirank

De U-Multirank (UMR) is een Europees antwoord op de Britse, Amerikaanse en Aziatische rankings. Hierbij kun je als gebruiker zelf kiezen welke criteria je belangrijk vindt. Maar ook bij deze ranking zijn er kanttekeningen te plaatsen. Hoe bereken je bijvoorbeeld kwaliteit en prestatie, en wat zijn betrouwbare data?

Conclusie

Het is dus nog wel een kunst om een ranking goed te ‘lezen’.

Je kunt rankings laten meetellen bij je keuze voor een universiteit in het buitenland. Maar ga toch vooral af op concrete gegevens over curricula, studielast en inhoud. Check ook of de universiteit officieel erkend is (‘geaccrediteerd’). Informatie over accreditatie vind je in de pdf ‘Beschrijving onderwijssysteem’ van het land van je keuze op www.nuffic.nl/onderwerpen/buitenlandse-onderwijssystemen.

Handige websites

Website van het Rathenau Instituut
Informatie over de verschillende rankings en hoe ze tot stand komen.

Website van het Centre for Science and Technology Studies
10 principes over hoe je rankings kunt gebruiken.

Website van het IREG Observatory
Overzicht van nationale en internationale rankings.

 

Laatste wijziging: 29-01-2020 13:53