Privacybeleid

Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. We gaan dan ook zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. Hoe we dat precies doen, lees je op deze pagina.

In diverse formulieren op de Wilweg-website wordt om je persoonlijke gegevens gevraagd. Bijvoorbeeld je naam, achternaam en e-mailadres. Denk daarbij aan het deel jouw ervaring-formulier, het aanmelden voor de Instagram take-over of voor het WilWeg-ambassadeurschapsprogramma. Daarnaast vragen we naar persoonlijke gegevens van contactpersonen voor de beurzenprogramma- en stagebemiddelingsbureaus die we op onze website opnemen.

Gebruik

Wij gebruiken je persoonlijke gegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Heb je bijvoorbeeld je naam en e-mailadres ingevuld als een contactpersoon voor een beurzenprogramma? Dan gebruiken wij deze gegevens niet om je ook andere informatie toe te sturen. Wij verstrekken je persoonsgegevens ook niet aan derden, tenzij dat duidelijk staat aangegeven.

Als je ons een vraag stelt is het soms nodig om een andere organisatie te betrekken bij de beantwoording van je vraag. De gegevens die we dan delen met die organisatie gebruiken zij alleen voor de beantwoording van je vraag.

Jonger dan 16

Als je jonger dan 16 jaar bent moeten je ouders/verzorgers toestemming te geven dat wij jouw persoonsgegevens verwerken.

Content WilWeg

WilWeg hanteert de Nuffic Creative Commons Licentie Naamsvermelding-NietCommercieel (CCL). Daarmee staat WilWeg toe dat alle door haar uitgegeven content, uitgezonderd beeldmateriaal (foto’s), vrij verspreid en bewerkt mag worden zolang de bron wordt vermeld en het niet voor commerciële doeleinden wordt ingezet. Zo ondersteunt WilWeg ook andere partijen in de promotie van studeren in het buitenland.

Je gegevens kunnen wel worden doorgegeven aan de autoriteiten, als de wet dat verplicht.

Bewaren en beschermen

Wij bewaren je persoonlijke gegevens niet langer dan nodig en verwerken en beveiligen ze zorgvuldig. Uiteraard voldoen wij aan de wettelijke plicht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens te melden dat wij persoonsgegevens verwerken.

Jouw gegevens

Je kunt de gegevens die wij over jou hebben vastgelegd via het onderstaande formulier bij ons bij ons opvragen om in te zien, te wijzigen of te verwijderen, of om te ontvangen in een overzicht.

Verzoek tot inzage, correctie of verwijdering registratiegegevens

Wijziging privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om het privacybeleid te wijzigen binnen de geldende privacyregelgeving, in het bijzonder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij zullen je informeren over wijzigingen in het privacybeleid.

De Functionaris voor de Gegevensbescherming

De Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) die binnen Stichting Nuffic toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG is:

Drs. Sjoera Nas
fg@nuffic.nl tel. 070 4260 260

Zij werkt als senior adviseur voor Privacy Company in Den Haag.

Laatste wijziging: 18-02-2019 09:59