Studie in Australië

Australië heeft 43 erkende universiteiten, waaronder enkele van wereldfaam. Australië kent beroepsonderwijs ('Vocational Education and Training', VET) en universitair onderwijs.

Studiemogelijkheden in Australië

Er zijn 43 universiteiten in Australië (40 Australische universiteiten, 2 internationale universiteiten en één privé-universiteit). Op Study in Australia vind je algemene informatie over studeren in Australië. 

Hogeronderwijssysteem in Australië

Het hoger onderwijs in Australië is flexibel en divers. Het is erop ingericht om de doorstroming tussen verschillende soorten onderwijs te faciliteren.

Als student heb je een grote mate van vrijheid om je studieprogramma samen te stellen. Bachelorprogramma’s combineren vaak praktische en wetenschappelijke onderdelen. De vergelijking met een Nederlandse hbo- of wo-bachelor is daarom niet zo makkelijk.

Er zijn ordinary bachelors van doorgaans 3 jaar en vervolgens kun je in 1 jaar studie je honours bachelor halen. De masteropleidingen zijn onder te verdelen in coursework masters zonder scriptie en research masters met scriptie.

Uitgebreide informatie over het Australische onderwijssysteem vind je in de pdf 'Onderwijssysteem Australië'.

Onderwijssysteem Australië (381 kB) 

Laatste wijziging: 10-08-2018 12:22