Studie in België

Er zijn in België Nederlandstalige en Franstalige hogeronderwijsinstellingen. Het niveau van het hoger onderwijs is over het algemeen goed te vergelijken met dat in Nederland.

Studiemogelijkheden

Vlaanderen heeft zes universiteiten en ruim twintig hogescholen voor beroepsonderwijs. In Wallonië zijn er ook zes universiteiten en zo’n dertig hogescholen. Op www.studyinflanders.be kun je zoeken naar studieprogramma’s aan Nederlandstalige onderwijsinstellingen. Informatie over programma’s aan Franstalige instellingen vind je op www.studyinbelgium.be.

Hogeronderwijssysteem

Het hoger onderwijs in Vlaanderen is goed te vergelijken met dat in Nederland. Het kent een systeem van hogescholen en universiteiten en een bachelor-masterstructuur. België kent alleen geen masterdiploma in het hoger beroepsonderwijs.

Voor alle bacheloropleidingen heb je een vwo-diploma of een hbo-propedeuse nodig. Voor toelating tot de universitaire studies geneeskunde en tandheelkunde moet je daarnaast een centraal toelatingsexamen afleggen. Voor de hogeschoolstudies in de nautische wetenschappen, audiovisuele en beeldende kunst, muziek en dramatische kunst is er een individueel toelatingsexamen.

Universitaire opleidingen in Nederland en Vlaanderen zijn qua inhoud meestal goed met elkaar te vergelijken. Twee jaar universitaire studie in Nederland geeft in principe toegang tot het derde jaar van eenzelfde studierichting in Vlaanderen. In het hoger beroepsonderwijs is dit niet altijd het geval; de waardering wordt per geval beoordeeld.

In heel België is het ECTS-studiepuntensysteem ingevoerd. Meer informatie over zowel het Vlaamse als het Waalse hoger onderwijs vind je in de pdf 'Onderwijssysteem België'.

Onderwijssysteem België (1.6 MB)

Laatste wijziging: 12-09-2018 13:28