Studie in Canada

Het onderwijssysteem in Canada is divers. Er zijn verschillen in niveau, inhoud en kwaliteit. Het hoger onderwijs is ingedeeld in wetenschappelijk en beroepsgericht onderwijs.

Het aanbod aan programma’s in Canada is groot. Op de website van EduCanada kun je zoeken naar studieprogramma’s aan Canadese universiteiten en colleges. Je vind er ook veel algemene informatie over studeren in Canada.

Hogeronderwijssysteem

In Canada bieden ruim 140 colleges en 93 universiteiten wetenschappelijk en beroepsgericht hoger onderwijs. Colleges concentreren zich daarbij op undergraduate studies en universiteiten op graduate en undergraduate niveau.

Het Canadese onderwijssysteem is divers met verschillen in niveau, inhoud en kwaliteit. Canadese instellingen bieden bachelorprogramma’s van drie en vier jaar (honours programma). De vierjarige programma’s zijn gespecialiseerd en kennen meer diepgang dan de driejarige. Er zijn in Canada bijna geen privé-universiteiten, alhoewel het aantal langzaam toeneemt.

Zie de pdf Onderwijssysteem Canada voor uitgebreide informatie over het Canadese onderwijssysteem.

Onderwijssysteem Canada (207 kB) 

Kenmerken

In Canada is de kwaliteit van het onderwijs hoog. Er is veel aandacht voor de student: veel contact met de docent en veel begeleiding. Studenten worden ook sterk beoordeeld op prestaties bij werkcolleges en presentaties. De studiebelasting van de masteropleidingen is behoorlijk zwaar.

Niveau onderwijs

Het aanvangsniveau van de universiteiten in Ontario en Quebec ligt doorgaans hoger dan in andere provincies. Het onderwijs kent een beperkt aantal graden, maar de verschillen in niveau en inhoud kunnen erg groot zijn. Er zijn mbo-achtige en hbo-achtige opleidingen van twee jaar aan community colleges, undergraduate- en graduate-opleidingen aan universiteiten tot en met het niveau van PhD. Er is geen onderscheid tussen hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs, beide soorten onderwijs kunnen aan dezelfde instelling worden gevolgd.

Officiële rankings van instellingen kent Canada niet. De jaarlijkse Maclean’s Guide to Canadian Universities geeft veel informatie over de erkende universiteiten, ook over sterke en zwakke punten van de instellingen.

Laatste wijziging: 21-12-2018 12:54