Studie in China

Het hoger onderwijs in China is zeer divers en de onderlinge niveauverschillen zijn groot. Er zijn ruim tweeduizend hogeronderwijsinstellingen.

Studiemogelijkheden in China

In China wordt formeel geen onderscheid gemaakt tussen wetenschappelijk en hoger beroepsonderwijs. Universiteiten met een hoge ranking zijn over het algemeen academisch gericht.

De beroepsgerichte en gespecialiseerde universiteiten hebben een lagere ranking. Instellingen die direct onder toezicht van het ministerie van Onderwijs staan, hebben het meeste aanzien (zoals Peking University en Tsinghua University).

In 1992 heeft de Chinese overheid ‘Project 211’ (211 gongcheng) geïntroduceerd, om de kwaliteit van het onderwijs van 100 geselecteerde hogeronderwijsinstellingen zodanig te verbeteren dat ze voldoen aan de hoogste internationale standaarden. Bekijk de lijst van Project 211-instellingen in de pdf 'Onderwijssysteem China'.

Onderwijssysteem China (6.0 MB)

Verschillende Chinese instellingen staan open voor buitenlandse studenten. Sommige bieden Engelstalige opleidingen aan.

StudentOrient biedt informatie over bachelor- en masterprogramma’s, korte cursussen (o.a. summer schools en taalcursussen), uitwisselingen en beurzen voor China, Hongkong, Taiwan en Singapore.

Hogeronderwijssysteem

Het hogeronderwijssysteem in China onderscheidt drie academische graden: Bachelor, Master en Doctor.

  • De Bachelor graad (xueshi xuewei) wordt verleend aan het eind van een 4-jarige undergraduate opleiding (benke) aan een instelling voor hoger onderwijs.
  • Het behalen van de Master graad (shuoshi xuewei) duurt 2 of 3 jaar, waarbij de helft van de tijd aan studie (waarvoor ook tentamens worden afgelegd) en de andere helft aan de voorbereiding van de scriptie wordt besteed.
  • Om tot het Doctoraat (boshi) te worden toegelaten is een Mastergraad, een toelatingsexamen en een aanbeveling van tenminste twee hoogleraren of (hoofd)docenten in het vakgebied vereist.

Kenmerken

In het verleden was onderwijs in China vaak eenrichtingverkeer. De docent sprak en de student luisterde. Soms moesten studenten zelfs de docent nazeggen. Maar deze traditionele onderwijsmethodes worden steeds vaker vervangen door modernere methodes. In veel taalcentra zijn docenten inmiddels gewend aan internationale studenten en hun manier van doen.

Hogeronderwijsinstellingen in China

Via onderstaande site kun je zoeken naar hogeronderwijsinstellingen in China.

Meer weten?

Erkende hogeronderwijsinstellingen in China
Hogeronderwijsinstellingen per provincie

Laatste wijziging: 10-10-2018 15:57