Toelating

Je kunt je rechtstreeks aanmelden bij de Chinese onderwijsinstelling of via de China Scholarship Council. De officiële onderwijstaal is het Mandarijn.

Academisch jaar in China

Het academisch jaar is verdeeld in twee semesters van ongeveer twintig weken. Het eerste semester begint in september, het tweede loopt van februari/maart tot en met juni.

Aanmelding

Aanmelding gebeurt rechtstreeks bij de gekozen onderwijsinstelling of via de China Scholarship Council (CSC), ook wanneer je geen beursaanvraag indient. De inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij de Chinese ambassade en de CSC.

Voor aanmelding heb je verder nodig: een gezondheidsverklaring, twee gewaarmerkte kopieën van je diploma, een vertaling van je cijferlijst in het Engels of Chinees en twee aanbevelingsbrieven als je toegelaten wilt worden tot een master- of doctoraal programma.

Taaleisen

De officiële onderwijstaal is het Mandarijn. De meeste universiteiten bieden speciale programma’s en cursussen aan voor buitenlandse studenten. Chinese taalverwerving, Chinese cultuur en soms inhoudelijke vakken, zoals economie en recht (in het Engels), staan daarbij centraal. Steeds meer Chinese universiteiten bieden ook vakken in het Engels aan, waardoor de keuze voor de buitenlandse student groter is geworden.

Bij veel universiteiten kunnen buitenlandse studenten ook (geheel of gedeeltelijk) deelnemen aan het reguliere Chinese onderwijs. Je moet dan vooraf het HSK of Chinese Proficiency Test-examen met goed gevolg afleggen. In Nederland kun je een HSK-examen doen aan Universiteit Leiden.

Erkenning studiepunten

Neem contact op met de verantwoordelijke van jouw opleiding om te bespreken wat de waarde is van je buitenlandse studiepunten en wat de voorwaarden zijn om deze geaccepteerd te krijgen in Nederland. Denk daarbij niet alleen aan de inhoud van de vakken, maar ook aan het minimumresultaat dat je nodig hebt om de studiepunten toegekend te krijgen. Ook dat systeem kan van land tot land verschillen.

Diplomawaardering

In de Waarderingstabel in de beschrijving van het Chinese onderwijssysteem kun je nagaan met welk Nederlands niveau een Chinees diploma globaal vergeleken kan worden. Voor een officiële waardering vraag je een diplomawaardering aan als je weer naar Nederland komt. Kijk voor meer info bij het onderdeel Diplomawaardering.

Laatste wijziging: 01-07-2020 15:54