Toelating

Je kunt je voor de meeste Duitse universiteiten en hogescholen online aanmelden via Uni-Assist. De deadlines voor aanmelding verschillen per onderwijsinstelling en per opleiding.

Academisch jaar in Duitsland

Het academisch jaar in Duitsland is verdeeld in een wintersemester (oktober – maart) en een zomersemester (april – september). Tussendoor heb je lange perioden zonder colleges waarin je tentamens doet en werkstukken schrijft.

Toelating met een Nederlands diploma

Het Nederlandse onderwijssysteem is anders dan het Duitse, maar over het algemeen is een vwo-diploma vergelijkbaar met het Abitur en geeft in principe toegang tot een Duitse Universität.

Met een havo-diploma, vergelijkbaar met de Fachhochschulreife, kun je in principe aan een Duitse Fachhochschule studeren. De combinatie havo-diploma en een hbo-propedeuse geeft in sommige gevallen ook toegang tot een Duitse Universität.

Verder kun je met een hbo-bachelor in aanmerking komen voor een master aan een Duitse Fachhochschule en met een universitaire bachelor voor een master aan een Duitse Universität. Dit alles hangt wel af van de erkenning van je diploma.

Als de status van de hogeschool bijvoorbeeld H+ is, betekent het dat deze hogeschool in principe gelijkgesteld wordt aan een Duitse Universität of Fachhochschule.

Lees meer over het doorstromen van het Nederlandse HBO naar een Duitse universitaire master.

Kijk voor meer informatie over de erkenning van je vooropleiding en je diploma in de database van anabin.

Aanmelding

Wil je een complete bachelor- of masterstudie in Duitsland doen? Kijk dan eerst of er een numerus clausus is. Dat is namelijk bij iets meer dan de helft van alle bacheloropleidingen in Duitsland het geval. Is er een numerus clausus, dan moet je eerst een aanvraag indienen. Pas daarna kun je je inschrijven voor de studie. Deze aanvraag de Bewerbung – is voor elke opleiding en onderwijsinstelling anders. Informeer ernaar bij de instelling van je keuze.

De aanmelding voor de meeste Duitse universiteiten en hogescholen loopt voor internationale studenten via Uni-Assist. Sommige universiteiten hebben aangepaste aanmeldingsprocedures voor bepaalde groepen studenten of opleidingen. Neem dus eerst contact op met de instelling van je keuze. Ook de deadlines kunnen variëren per onderwijsinstelling en per opleiding. Uni-Assist raadt je aan je documenten vier weken voor de deadline op te sturen.

Taaleisen

Om toegelaten te worden tot een Duitstalige opleiding, moet je kunnen aantonen dat je Duits goed genoeg is. Hiervoor wordt over het algemeen het niveau C1 van het Europees Referentiekader verwacht, maar af en toe ook niveau B2 of niveau C2. 

Bezoek het Duitslanddesk voor meer informatie over taaleisen. Vraag ook bij de onderwijsinstelling van je keuze welk taalkniveau ze van je verwachten en of je een taaltoets moet maken om dit niveau aan te tonen.

Het Europees Referentiekader

Diplomawaardering

Duitsland en Nederland erkennen elkaars hogeronderwijsopleidingen. Als een opleiding inhoudelijk vergelijkbaar is, word je in Duitsland vrijgesteld voor het aantal jaren dat je in Nederland al hebt afgerond. Wil je als hbo’er een universitaire studie gaan doen, dan beslist de universiteit over eventuele vrijstellingen.

Je Duitse diploma of graad wordt in Nederland als een buitenlands getuigschrift behandeld. Wil je weten wat de waarde is van dit getuigschrift, vraag dan een diplomawaardering aan bij het Informatiecentrum voor Diplomawaardering (IcDW). Een diplomawaardering beschrijft de globale waarde van een buitenlands diploma in Nederland, samen met de globale inhoud en het niveau van de opleiding.

Meer informatie over de waardering van opleidingen en de erkenning van Nederlandse diploma’s in Duitsland vind je op de Enic-Naric-website (de European Network of Information Centres en de National Academic Recognition Information Centres in de EU). In de pdf 'Onderwijssysteem Duitsland' vind je een waarderingstabel.

Onderwijssysteem Duitsland (210 kB)

Erkenning studiepunten

Om er zeker van te zijn dat de studiepunten die je in het buitenland behaalt in Nederland worden erkend, kun je gebruikmaken van het European Credit Transfer System (ECTS). Binnen dit systeem zijn afspraken gemaakt over de erkenning van studiepunten binnen Europa. Veel hogeronderwijsinstellingen in Europa en de meeste uitwisselingsprogramma’s werken hiermee.

Leg je buitenlandplannen altijd voor aan je studiebegeleider of de coördinator internationalisering van je eigen instelling. Maak goede afspraken over de erkenning van je buitenlandse studiepunten.

Laatste wijziging: 24-09-2019 14:35