Aruba

Aruba is een welvarend eiland in de Caribische zee. Toerisme is er de grootste bron van inkomsten.

Feiten en cijfers

Het eiland Aruba is met een omvang van zo'n 180 vierkante kilometer ongeveer even groot als het Waddeneiland Texel. Aruba telt ruim 100.000 inwoners. Tot 1986 was Aruba een van de Nederlandse Antillen. Sinds dat jaar geniet het eiland een Status Aparte. Aruba, Nederland en de Nederlandse Antillen vormen samen het Koninkrijk der Nederlanden.

De drie landen behartigen in beginsel hun eigen belangen. Defensie en buitenlandse betrekkingen zijn echter Koninkrijksaangelegenheden. Op de meeste andere terreinen werken de landen samen op basis van vrijwilligheid. Onderwijs is geen Koninkrijksaangelegenheid, maar een autonome taak van Aruba.

Onderwijs

Aruba werkt aan hervormingen in het onderwijs. Daarbij ligt veel nadruk op de vernieuwing van het beroepsonderwijs en op het gebruik van ICT. Nederlandse financiële ondersteuning richt zich vooral op de uitbouw en flexibilisering van het beroepsonderwijs.

Meer weten?

Bezoek het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Aruba

Lees wat Wikipedia schrijft over Aruba

Lees The World Factbook over Aruba

Ook interessant

Na je eindexamen een tussenjaar in het buitenland

Laatste wijziging: 28-03-2019 14:25