Studie op Aruba

Aruba heeft twee hogeronderwijsinstellingen. Het niveau van de meeste opleidingen komt overeen met de Nederlandse hbo-bachelor.

Hogeronderwijssysteem

Het onderwijssysteem op Aruba is afgeleid van het Nederlandse systeem. Er bestaan plannen voor een erkenningverdrag van het Arubaans onderwijs in zijn totaliteit met Nederland.

Hogeronderwijsinstellingen in Aruba

Aruba heeft twee instellingen voor hoger onderwijs die gefinancierd worden door de overheid:

Daarnaast zijn er op Aruba ook een aantal particuliere instellingen zonder wettelijke basis, zoals:

  • All Saints University of Medicine
  • Xavier University School of Medicine
  • Compulearn
  • Doc
  • Caribbean University

De lerarenopleiding

Het Instituto Pedagogico Arubano leidt op tot het beroep van leerkracht in het kleuter-, basis-, of het voortgezet onderwijs. De opleiding duurt vier jaar en levert dan een getuigschrift op, dat overeenkomt met de graad van bachelor in het Nederlandse hoger pedagogisch onderwijs.

De Universiteit van Aruba

De Universiteit van Aruba biedt voornamelijk hoger beroepsgerichte opleidingen aan met uitzondering van de studierichting rechtsgeleerdheid. De universiteit heeft vier faculteiten:

  • Faculteit der Rechtsgeleerdheid met een driejarig bachelorprogramma en een eenjarig masterprogramma. De niveaus zijn vergelijkbaar met de Nederlandse wetenschappelijke bachelor- en mastergraad. 
  • Financieel Economische Faculteit met de vierjarige opleidingen bedrijfseconomie en commerciële economie. Die worden afgerond met de graad Bachelor of Science in Economics, wat vergelijkbaar is met een Nederlandse hbo-bachelor. 
  • Faculty of Hospitality and Tourism Management Studies met driejarige opleidingen waarvan het niveau overeenkomt met een Nederlandse hbo-bachelor. 
  • Faculty of Arts and Science met twee- tot vierjarige bacheloropleidingen op het gebied van Organization, Governance & Management en Social Work & Development.

Meer weten?

Onderwijssysteem Aruba (2.7 MB)

Bezoek het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Aruba

Laatste wijziging: 23-05-2019 14:36