Studie in Brazilië

Braziliaanse hoger onderwijsinstellingen zijn verdeeld in openbare instellingen, die gefinancierd worden door de overheid, en particuliere instellingen, waarvoor collegegeld wordt betaald.

Studiemogelijkheden in Brazilië

De voertaal in het onderwijs is Portugees. Er zijn diverse programma’s en modules in het Engels beschikbaar. Brazilië biedt uitstekende programma’s aan in onder meer economie, biologie, medicijnen en dierziekten. Verder zijn er goede MBA-opleidingen en mogelijkheden om een stage te combineren met vrijwilligerswerk.

De volgende universiteiten bieden verschillende Engelstalige programma’s en/of zijn populair bij internationale studenten:

Hogeronderwijssysteem

Brazilië heeft een binair onderwijssysteem, met algemeen onderwijs (educaçao basica e superior) en beroepsonderwijs (educaçao profissional). Beide systemen kennen een basisniveau en een hoger niveau. Brazilië kent ongeveer 300 openbare en ruim 2.000 particuliere instellingen voor hoger onderwijs.

Particuliere instellingen bieden onderwijs aan 89 procent van alle studenten. Tot de particuliere sector behoren de traditionele katholieke universiteiten, instellingen die gefinancierd worden door lokale overheden, het bedrijfsleven en/of non-gouvernementele (hulp)organisaties. Het  ministerie van Onderwijs erkent de instellingen en accrediteert de opleidingen.

Openbare instellingen zijn door de federatie (federal), door een staat (estadual) of door een gemeente (municipal) opgericht. Het onderwijs aan alle openbare instellingen is kosteloos. De federale universiteiten scoren gemiddeld het hoogst in de internationale rankings, naast enkele staatsuniversiteiten en katholieke universiteiten.

Niveau onderwijs

De universiteiten bieden wetenschappelijke en beroepsgerichte opleidingen aan. Ze kennen 2 niveaus, een ‘bachelor’-opleiding (graduaçao) van ongeveer 4 jaar, en een vervolgopleiding (pos-graduaçao).

De graduaçao wordt afgerond met een bacharel-diploma en de vervolgopleiding met die van mestre. Bacharel komt overeen met de bachelor in het hbo, mestre met die van master in het wo.

De universitaire lerarenopleiding wordt afgerond met de graad licenciado. Die is vergelijkbaar met een hbo-bachelor.

Het beroepsonderwijs heeft een tertiair niveau: de opleiding tot tecnológico superior. Die komt overeen met 1 of 2 jaar hbo in Nederland.

Meer weten?

Wanneer je meer informatie wilt hebben over de kwaliteit van Braziliaanse hogeronderwijsinstellingen of vragen hebt over specifieke opleidingen kun je contact opnemen met Neso Brazilië.

Beschrijving onderwijssysteem Brazilië (127 kB)

Laatste wijziging: 05-08-2020 12:36