Studie in Brazilië

Braziliaanse hoger onderwijsinstellingen zijn verdeeld in openbare instellingen, die gefinancierd worden door de overheid en particuliere instellingen waarvoor collegegeld betaald wordt. Beide type onderwijsinstellingen bieden vakken in het Engels aan en ontvangen graag uitwisselingsstudenten.

Studiemogelijkheden in Brazilië

De voertaal in het onderwijs is Portugees. Er zijn diverse programma’s en modules in het Engels beschikbaar. Brazilië biedt uitstekende programma’s aan in onder meer economie, biologie, medicijnen en dierziekten. Verder zijn er goede MBA-opleidingen en mogelijkheden om een stage te combineren met vrijwilligerswerk.

The British Council heeft een overzicht opgesteld van alle Engelstalige modules die aangeboden worden door de belangrijkste universiteiten in Brazilië:

Overzicht van Engelstalige modules

Hogeronderwijssysteem

Brazilië heeft een binair onderwijssysteem, met algemeen onderwijs (educaçao basica e superior) en beroepsonderwijs (educaçao profissional). Beide systemen kennen een basis- en een hoger niveau.

Brazilië kent ongeveer driehonderd openbare en ruim tweeduizend particuliere instellingen voor hoger onderwijs. Deze laatste bieden onderwijs aan 89 procent van alle studenten. Tot de particuliere sector behoren de traditionele katholieke universiteiten, instellingen die gefinancierd worden door lokale overheden, het bedrijfsleven en/of non-gouvernementele (hulp)organisaties. Het ministerie van Onderwijs erkent de instellingen en accrediteert de opleidingen. Er zijn particuliere instellingen met en zonder winstoogmerk. Tot de laatste groep behoren de comuinitarías (coöperaties), confessionais en filatrópicas.

Openbare instellingen zijn door de federatie (federal), door een staat (estadual) of door een gemeente (municipal) opgericht. Federale universiteiten vindt men overal in het land. De meeste andere instellingen zijn vooral gevestigd in het zuiden en zuidoosten van het land met zware concentraties in São Paulo en Rio de Janeiro. Het onderwijs aan alle openbare instellingen is kosteloos. De federale universiteiten scoren gemiddeld het hoogst in de internationale rankings, naast enkele staatsuniversiteiten en katholieke universiteiten.

Kenmerken

Het onderwijssysteem in Brazilië is wat traditioneler dan in Nederland. De nadruk ligt meer op lesstof verwerken dan op projectmatig werken. Ook zijn er meer colleges dan in Nederland. De faciliteiten variëren per instelling. Met name de grote federale universiteiten hebben mooie campussen met bijvoorbeeld goede sportfaciliteiten. De kwaliteit van het onderwijs is over het algemeen goed. Let bij je keuze wel op of de instelling erkend is en de opleidingen geaccrediteerd zijn door het Ministerie van Onderwijs.

Niveau onderwijs

De universiteiten bieden wetenschappelijke en beroepsgerichte opleidingen aan. Ze kennen twee niveaus, een ‘bachelor’-opleiding (graduaçao) van ongeveer vier jaar, en een vervolgopleiding (pos-graduaçao).

De graduaçao wordt afgerond met een bacharel-diploma en de vervolgopleiding met die van mestre. Bacharel komt overeen met de bachelor in het hbo, mestre met die van master in het wo. De universitaire lerarenopleiding wordt afgerond met de graad licenciado. Die is vergelijkbaar met een hbo-bachelor.

Het beroepsonderwijs heeft een tertiair niveau: de opleiding tot tecnológico superior. Die komt overeen met een of twee jaar hbo in Nederland.

Meer weten?

Beschrijving onderwijssysteem Brazilië (127 kB)

Laatste wijziging: 05-09-2019 10:42