Financiering

Naar het buitenland, maar wie gaat dat betalen? Stage lopen in het buitenland kost meer dan in Nederland, maar er zijn mogelijkheden om dit te financieren. De Europese Unie, bedrijven en stichtingen stellen verschillende beurzen beschikbaar. Vaak krijg je te maken met formulieren en richtlijnen. Nuffic helpt je op weg met overzichten en voorbeelden.

Stageovereenkomst

Sluit voor je vertrek een stageovereenkomst af. Leg hierin in ieder geval het volgende vast:

  • de stageopdracht
  • de stagebegeleiding door je onderwijsinstelling 
  • de stagebegeleiding door de stageverlenende instantie
  • de duur van de stage 
  • de stagevergoeding

Je hoeft niet zelf een overeenkomst op te stellen. Je kunt gebruikmaken van een standaardformulier en dit aanpassen aan jouw specifieke situatie. De overeenkomst moet worden ondertekend door de stageverlener, je onderwijsinstelling en jezelf.

Stagevergoeding en belasting

Of je in Caribisch Nederland een stagevergoeding ontvangt, hangt af van het bedrijf waar je stage loopt. De hoogte van de vergoeding kan verschillen per bedrijf. Vraag bij je werkgever na of je loonbelasting moet betalen over je stagevergoeding.

Nederland heeft een belastingverdrag met de BES-eilanden afgesloten, waardoor je niet in twee landen belasting hoeft te betalen over hetzelfde inkomen. Let er wel op dat het in het buitenland opgebouwde inkomen altijd meetelt bij je fiscale inkomen in Nederland.

Voor uitgebreide informatie over buitenlandse belastingzaken kun je terecht bij het International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD). Je kunt ook de BelastingTelefoon Buitenland bellen, telefoon (055) 538 53 85.

Studiefinanciering tijdens stage

Wil je studiefinanciering behouden tijdens je stage in het buitenland, dan moet je als voltijdstudent ingeschreven blijven staan aan een Nederlandse universiteit of hogeschool én je stage moet deel uitmaken van je Nederlandse opleiding. Ga goed voorbereid op reis en lees meer over studiefinanciering tijdens je stage in het buitenland.

Beurzen en fondsen

Stage lopen in het buitenland kost meer dan in Nederland, maar er zijn mogelijkheden om dit te financieren. De Europese Unie, bedrijven en stichtingen stellen verschillende beurzen beschikbaar.

Je kunt ook proberen een bijdrage te krijgen uit een van de vele fondsen die er zijn. De Beursopener is een snelle en gemakkelijke zoekmachine voor bestaande beurzen en fondsen.

Via GoAbroad kun je internationale beurzen vinden. Je kunt zoeken op land, soort beurs, niveau en studierichting.

Begroting

Als je een beurs aanvraagt moet je altijd een begroting opstellen. Hoe je dat kan doen en waar je allemaal rekening mee moet houden, vind je in de voorbeelden en richtlijnen op deze website.

Laatste wijziging: 03-10-2018 12:29