Studie in Denemarken

Een hoog niveau, een groot aanbod aan programma’s en cursussen, en een innovatieve benadering: dat vind je in het Deense hoger onderwijs. De kwaliteit en het niveau zijn vergelijkbaar met die in Nederland. De onderwijstaal is Deens of Engels. Vaak gelden aanvullende toelatingseisen.

Studiemogelijkheden in Denemarken

Studeren in Denemarken kan in het Engels of in het Deens. De Deense hogeronderwijsinstellingen bieden meer dan 500 Engelstalige programma’s. Informatie over studieprogramma’s in het Deens vind je bij het Deense ministerie van Onderwijs. Op Study in Denmark vind je meer informatie over studeren in Denemarken.

Hogeronderwijssysteem

Denemarken kent wetenschappelijk en beroepsgericht hoger onderwijs. In het wetenschappelijk onderwijs zijn er multidisciplinaire universiteiten en gespecialiseerde onderwijsinstellingen. Deze laatste hebben aparte programma's in bijvoorbeeld beeldende kunst, muziek en architectuur. Het hoger beroepsonderwijs kent korte en langere opleidingen. De langere opleidingen sluit je af met een bachelorgraad.

Het wetenschappelijk onderwijs in Denemarken wordt verzorgd door universiteiten. Ook zijn er enkele gespecialiseerde onderwijsinstellingen op universitair niveau. De Deense graden zijn verdeeld in 2 fasen: bachelor en master. De bachelor duurt 3 jaar, de master doorgaans 2.

In het beroepsonderwijs kun je korte opleidingen volgen of lange. Korte opleidingen, vooral op commercieel en technisch gebied, kun je volgen aan de Academies of Professional Higher Education (Erhvervsakademier). De University Colleges (Center for Videreuddannelse) verzorgen langere opleidingen op het gebied van techniek, onderwijs, sociaal werk, kunst en gezondheidszorg. Die duren drie tot vierenhalf jaar.

Kenmerken

Een hoog niveau, meer dan 500 programma’s en 1.000 cursussen in het Engels, summer schools en een projectgerichte, innovatieve benadering: dat is het Deense hoger onderwijs in het kort. Er zijn onderzoeks- en meer praktijkgerichte opleidingen. Het Deense hoger onderwijs is informeel. Groepswerk, eigen inbreng en innovatie staan centraal. 

Niveau onderwijs

De kwaliteit van het hoger onderwijs in Denemarken is ongeveer gelijk aan die in Nederland. Een belangrijk verschil met Nederland is dat het startniveau van het wetenschappelijk- en beroepsonderwijs gelijk is.

In het wetenschappelijk onderwijs is het niveau van de bachelorgraad (BA/BSc) vergelijkbaar met dat van de bachelorgraad in het Nederlandse wetenschappelijke onderwijs. Dat geldt ook voor de Candidatus of Master.

Het niveau van de kortere hoger beroepsopleidingen is ongeveer gelijk aan 2 jaar HBO in Nederland. De langere beroepsopleidingen worden afgesloten met een graad die vergelijkbaar is met een HBO-bachelorgraad. Een waarderingstabel van Deense diploma’s staat in de pdf 'Onderwijssysteem Denemarken'.

Onderwijssysteem Denemarken (2.9 MB)

Laatste wijziging: 09-08-2018 13:21