Studie in Finland

Finland heeft een groot aanbod aan hogeronderwijsinstellingen en Engelstalige programma’s. Het niveau en de kwaliteit van het hoger onderwijs zijn vergelijkbaar met die in ons land.

Studiemogelijkheden in Finland

Het aanbod van Engelstalige hogeronderwijsprogramma’s in Finland is groot. De programma’s variëren van cursussen tot doctoraalprogramma’s. Finland heeft een zeer goede reputatie op het gebied van ict, biotechnologie, bosbouw, milieuwetenschappen, architectuur en design.

Elk vak heeft een numerus fixus. Je moet altijd een toelatingsexamen doen. De onderwijsinstellingen bepalen zelf eventuele extra selectiecriteria. Vooral instellingen in en rond hoofdstad Helsinki zijn populair, omdat ze als de beste van het land worden gezien. Een database met hogeronderwijsprogramma’s vind je op Study in Finland.

Hogeronderwijssysteem

Finland heeft een binair onderwijssysteem. Het hoger onderwijs wordt gegeven aan universiteiten en kunstacademies. Het beroepsonderwijs wordt gegeven aan polytechische scholen (polytechnics, in het Fins ammattikorkeakoulu). De polytechnics en universiteiten geven graden op bachelor- en masterniveau af. De universiteiten kennen ook een doctorgraad.

Finland is een tweetalig land: er wordt Fins en Zweeds gesproken. Dit betekent dat er Finse, Zweedse en tweetalige onderwijsinstellingen zijn.

Onderwijssysteem Finland (136 kB)

Kenmerken

Finland investeert flink in de kenniseconomie. Het land heeft daardoor een dicht netwerk aan hogeronderwijsinstellingen en veel kennisintensieve bedrijven. De kwaliteit van Finse hogeronderwijsinstellingen is overal zeer goed en ook de faciliteiten zijn uitstekend.

Niveau onderwijs

Het niveau van het hoger onderwijs in Finland komt overeen met dat in Nederland. Hetzelfde geldt voor het hoger beroepsonderwijs. Ook de toelatingseisen komen overeen. De 1e fase van universitair onderwijs (3 jaar) leidt meestal tot een bachelor (kandidaatti). Na het kandidaatsdiploma volgt de graad van maisteri of master. Daarna kun je nog de graad van lisensiaatti of doktor behalen. Bij sommige studierichtingen heten de graden anders.

Polytechnics bieden graden aan op 2 niveaus. Bacheloropleidingen duren 3 tot 4 jaar. Met deze bachelor en minstens 3 jaar relevante werkervaring kan je de 2e cyclus volgen. Die duurt 1 tot 1,5 jaar en wordt afgesloten wordt met een master.

Hogeronderwijsinstellingen in Finland

Finland kent momenteel 16 universiteiten, die binnen het ministerie van Onderwijs en Cultuur vallen. 10 van deze instellingen zijn multidisciplinair. De overige 6 instellingen zijn gespecialiseerde instituten, waarvan 1 op het gebied van de economische wetenschappen, 2 op het gebied van de technische wetenschappen (ingenieurswetenschappen en bouwkunde) en 3 kunstacademies. Daarnaast zijn er 25 polytechnics, ofwel beroepsgerichte instellingen.

Er zijn hogeronderwijsinstellingen door het hele land. Vooral instellingen in en rond de hoofdstad Helsinki zijn populair, omdat ze als de beste van het land worden gezien. 

Laatste wijziging: 05-12-2018 13:21