Toelating

De aanmeldprocedures en toelatingseisen in Finland verschillen per universiteit of hbo-instelling. Neem ruim op tijd contact op met de onderwijsinstelling van je keuze. Je diploma’s en studiepunten vallen onder EU-regelingen, dus je kunt ze meenemen. Ga bij ‘jouw’ instelling na wat de taaleisen zijn.

Academisch jaar

Het Finse academische jaar begint in augustus/september en duurt tot mei/juni. De 2 semesters duren van augustus/september tot half december en van half januari tot mei/juni. In de zomer worden zomercursussen aangeboden.

Aanmelding

De aanmeldingsprocedures en toelatingseisen verschillen in Finland per universiteit of polytechnic. Neem daarom ruim op tijd contact op met de onderwijsinstelling van je keuze, bij voorkeur een jaar voordat je wil beginnen. Vergeet niet te informeren naar de numerus fixus. Als internationale student kun je je digitaal inschrijven voor Engelstalige opleidingen bij de Finse hogeronderwijsinstellingen. 

Een database met beschikbare opleidingen vind je op Study in Finland. Meer informatie over aanmelding aan 9 Finse hogeronderwijsinstellingen vind je op University Admissions. Kijk ook eens op Studyinfo.

Taaleisen

Je Engels moet goed zijn als je een Engelstalig programma wil volgen op een Finse onderwijsinstelling. Heb je een certificaat van erkende Engelse toetsen (TOEFL of IELTS), dan kan je die overleggen. In andere gevallen kan je gevraagd worden een toets af te leggen.

Heb je eerder Engelstalig onderwijs gevolgd, of kom je uit de EU, dan gelden er mogelijk geen aanvullende taaleisen. Ga dit na bij ‘jouw’ instelling. Lees meer over de taaleisen op Study in Finland.

Erkenning studiepunten

Om er zeker van te zijn dat je buitenlandse studiepunten ook in Nederland worden erkend, kun je gebruikmaken van het European Credit Transfer System (ECTS). Binnen dit systeem zijn afspraken gemaakt over de erkenning van studiepunten binnen Europa. Veel hogeronderwijsinstellingen in Europa en de meeste uitwisselingsprogramma’s werken hiermee.

Leg je buitenlandplannen altijd voor aan je studiebegeleider of de coördinator internationalisering van je eigen instelling. Maak goede afspraken over de erkenning van je buitenlandse studiepunten.

Diplomawaardering

Een vwo-diploma of hbo-bachelor geeft toegang tot Finse universiteiten en polytechnics. Je Finse diploma of graad wordt in Nederland als een buitenlands getuigschrift behandeld.

Wil je weten wat de waarde is van dit getuigschrift, vraag dan een diplomawaardering aan bij het Informatiecentrum voor Diplomawaardering (IcDW). Een diplomawaardering beschrijft de globale waarde van een buitenlands diploma in Nederland, samen met de globale inhoud en het niveau van de opleiding.

Informatie over de waardering van opleidingen en de erkenning van diploma's vind je op de website van Enic-Naric (het European Network of Information Centres en de National Academic Recognition Information Centres in de EU).

Laatste wijziging: 25-03-2019 10:04