Studie in Frankrijk

Frankrijk heeft een grote verscheidenheid aan onderwijsinstellingen. De kwaliteit van het Franse hoger onderwijs is goed. Het niveau van de diploma’s is vergelijkbaar met dat in Nederland, maar toelatingseisen verschillen per instelling.

Studiemogelijkheden in Frankrijk

Er zijn in Frankrijk publieke en particuliere universiteiten, instellingen voor hoger beroepsonderwijs, technische instituten en gespecialiseerde Grandes Écoles. Al deze onderwijsinstellingen staan open voor internationale studenten.

Op de website van CampusFrance vind je informatie over studeren in Frankrijk.

Hogeronderwijssysteem

Het hoger onderwijs in Frankrijk kent een LMD-structuur, wat staat voor de graden Licence (Bachelor), Master en Doctorat (PhD). Deze structuur komt grotendeels overeen met de bachelor-masterstructuur. Er zijn wel inhoudelijke verschillen en de verscheidenheid aan diploma’s is een stuk groter.

Een universitair bachelorprogramma duurt 3 jaar, een master 5 jaar. Opleidingen in het hoger beroepsonderwijs leiden tot een Licence professionnelle (3 jaar), een Diplôme Universitaire de Technologie (2 jaar) of een Brevet de Technicien Supérieur (2 jaar).

Een opleiding aan een Grande École duurt doorgaans 3 jaar en start op bac+2 niveau (het diploma dat aan het eind van de opleiding behaald wordt is een masterdiploma). Dit betekent dat je kan worden toegelaten op basis van 2 jaar hoger onderwijs (of na een bachelor). Vaak is een selectief toelatingsexamen deel van de toelatingsprocedure. Meer informatie over het Franse hoger onderwijs vind je in de pdf 'Onderwijssysteem Frankrijk'.

Onderwijssysteem Frankrijk (220 kB)

Kenmerken

Opleidingen in Frankrijk werken met het European Credit Transfer System (ECTS). Daarmee kun je je behaalde studiepunten meenemen naar Nederland.

Er komen steeds meer Engelstalige programma’s, vooral op het gebied van management, techniek en politieke wetenschappen. Een overzicht van Engelstalige programma’s vind je op de website van CampusFrance.

Niveau onderwijs

Het niveau van het Franse hoger onderwijs is ongeveer vergelijkbaar met dat in Nederland. Ingenieurs- en wetenschapsopleidingen in Frankrijk staan goed aangeschreven. CampusFrance heeft meer informatie over diplomavergelijking in Frankrijk. 

Hogeronderwijsinstellingen in Frankrijk

Frankrijk telt ongeveer 100 universiteiten, waarvan 73 publieke en 3 technologische universiteiten. Daarnaast zijn er instellingen voor hoger beroepsonderwijs en Grandes Écoles.

Grandes Écoles zijn gespecialiseerde, vaak particuliere universiteiten. Ze zijn prestigieus en selecteren alleen de beste studenten. Er zijn 300 Grandes Écoles. Je vindt een overzicht van erkende Grandes Écoles op www.cge.asso.fr.

Hoger beroepsonderwijs wordt geboden aan Instituts Universitaires de Technologie (IUT) en lycées (techniques en professionnels). Ga voor een overzicht van Instituts Universitaires de Technologie naar www.iut-fr.net.

Managementopleidingen vind je aan Grandes Écoles (zoals de Écoles supérieures de commerce) en aan universiteiten (Institut d’Administration des Entreprises - IAE). Verder zijn er technische hogescholen, academies voor kunst en architectuur, en gespecialiseerde scholen zoals veterinaire instituten.

Communauté d'universités et établissements (COMUE) zijn clusters van universiteiten en instituten voor hoger onderwijs. Veel Franse instituten zijn kleiner dan elders in de wereld. Binnen COMUE worden opleidingen gecombineerd en faciliteiten gedeeld.

Bekijk een overzicht van hogeronderwijsinstellingen in Frankrijk

Laatste wijziging: 11-12-2019 10:50