Indonesië

Indonesië telt duizenden eilanden, ongeveer driehonderd talen en bijna evenveel etnische groepen. Een factor van eenheid is de islam, die bijna negentig procent van de bevolking aanhangt.

Turbulent

De afgelopen decennia waren voor Indonesië turbulent: er was de financiële crisis in Azië, president Soeharto werd na 32 jaar aan de kant gezet, er waren religieuze conflicten en een tsunami verwoestte grote delen van de kust.

Democratie

Na de val van Soeharto begon het land aan de overgang van een militair bewind naar een democratie. Daarbij werd een deel van de macht van de landelijke overheid overgeheveld naar de regionale autoriteiten. De mensenrechtensituatie verbeterde, hoewel de zorgen vanaf 2001 weer toenamen.  

Rechtstreeks gekozen president

Sinds 2004 wordt de president rechtstreeks door het volk gekozen. Bij de eerste directe presidentsverkiezingen werd Susilo Bambang Yudhoyono tot president gekozen. Hij studeerde ooit in de VS.

Investeren

Yudhoyono rekent economische en juridische hervormingen tot zijn prioriteiten. Zo wil hij weer buitenlandse investeerders aantrekken. Andere prioriteiten zijn onder andere bestrijding van terrorisme en corruptie, en versterking van het menselijk potentieel via onderwijs. Toch investeert Indonesië in vergelijking met andere landen in de regio nog steeds weinig in onderwijs. Wel is het analfabetisme de afgelopen dertig jaar fors afgenomen.  

Economie

Indonesië moet sinds kort olie importeren en heeft daarom het OPEC-lidmaatschap beëindigd. Het land moet grootschalige hervormingen doorvoeren om de werkloosheid en armoede op lange termijn effectief te kunnen bestrijden. Door de beperking van de brandstofsubsidies en de stijging van de olieprijzen is de economische ontwikkeling bovendien extra onder druk komen te staan.

Meer weten?

Nuffic Neso Indonesië informeert Nederlandse studenten over studie- en stagemogelijkheden in Indonesië en vice versa. 

 

Laatste wijziging: 09-12-2019 13:17