Japan

Naar Japan ga je voor de taal, de technologie, de cultuur. Wil je het meemaken: de oude tradities, de ‘mode-jongeren’ in Tokio, de overvolle metro’s en de sereniteit van de natuur? Daag je jezelf graag uit? Ga dan naar het land van de rijzende zon. De eisen zijn hoog, de beloning in kennis en ervaring ook.

Feiten en cijfers

Japan is een constitutionele monarchie met een parlementaire regering. Aan het hoofd staat de keizer. Japan bestaat uit 6.852 eilanden en is onderverdeeld in 47 prefecturen, steden en dorpen. De hoofdstad is Tokio.

Japan heeft ruim 127 miljoen inwoners. Het grootste deel woont in grote steden als Tokio en Kyoto. De belangrijkste exportproducten zijn auto’s, telecommunicatie- en computerapparatuur, chemicaliën en wetenschappelijke instrumenten.

Japan heeft zich lang afgesloten van de rest van de wereld. Dat veranderde aan het eind van de 19e eeuw. Toen begon Japan met het binnenhalen van westerse technologie. Vanaf de jaren ’60 overspoelde het land de wereld met goedkope Japanse producten.

Contrasten

Japan is een economische grootmacht, maar ook zeer traditioneel. Vorm is belangrijk: in producten, kunst en in de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Hiërarchie wordt precies nageleefd. De familie en de gemeenschap hebben een grote rol. Vrouwen zijn (nog) niet gelijk zijn aan mannen, maar de jeugd is veel meer op het westen gericht en heeft vaak lossere denkbeelden. De Japanse cultuur kom je overal tegen, denk bijvoorbeeld aan manga, elektronische apparatuur, sushi en Japanse (vecht)sporten.

Onderwijs

De kwaliteit van het Japanse onderwijs is uitstekend. De universiteiten hebben een bachelorfase van 4 jaar en een masterfase van 2 jaar. Om er te studeren, moet je een goed woordje Japans spreken. Alle buitenlandse studenten moeten een taaltest afleggen voordat ze zich kunnen inschrijven.

Sinds 2008 biedt Japan steeds meer onderwijsprogramma’s aan in het Engels. Inmiddels zijn er bijna 400 Engelstalige programma’s, eerst vooral op masterniveau, maar er worden nu ook bachelorprogramma’s en PhD’s aangeboden. De 13 deelnemende universiteiten vallen onder Project Global 30, dat zorgt dat meer buitenlandse studenten in Japan kunnen studeren zonder dat ze de Japanse taal hoeven te beheersen.

Jaarlijks zijn er ruim 200.000 internationale studenten in Japan. De meesten daarvan zijn Chinees of Koreaans.

Meer weten?

Lees de Commisceo Global Culture Guide voor meer informatie over Japan in het algemeen, Japanse gewoontes en leuke feiten.

Bezoek de website van Japan Student Services Organization.

Onderwijssysteem Japan

Laatste wijziging: 18-09-2020 15:28