Studie op Malta

Wil jij in het Engels studeren met andere internationale studenten in een land met een warm klimaat en een rijke cultuur? Dan is Malta een interessant land voor jou. Met drie hogeronderwijsinstellingen en talloze studierichtingen zit er vast een opleiding voor jou tussen.

Hogeronderwijssysteem

Malta heeft drie instellingen die hoger onderwijs aanbieden: een universiteit en twee instellingen voor hoger beroepsgericht onderwijs. Het academisch jaar op Malta loopt van september tot juli. Malta hanteert het European Credit Transfer System (ECTS) waardoor je behaalde studiepunten makkelijk kunt meenemen naar Nederland.

Het hoger (universitair) onderwijs op Malta bestaat uit drie cycli of soorten degree programmes. De eerste cyclus wordt afgerond met een bachelorgraad. Bacheloropleidingen duren doorgaans drie jaar (180 ECTS). Wanneer deze opleidingen tot een honour’s degree leiden, duren ze vier jaar (240 ECTS).

Beroepsgerichte bacheloropleidingen en opleidingen binnen specifieke studiegebieden zoals medicijnen duren vijf jaar. De tweede cyclus wordt afgerond met een mastergraad. Masteropleidingen duren een tot twee jaar (60 á 120 ECTS). De derde cyclus, het promotietraject, duurt drie tot zes jaar.

Naast de bovengenoemde degree opleidingen worden er binnen een beperkt aantal studierichtingen non-degree opleidingen aangeboden, die leiden tot een certificaat of een diploma. Het betreft hier meestal deeltijdopleidingen. Opleidingen voor een certificaat duren doorgaans een paar maanden, opleidingen voor een diploma duren een of twee jaar.

Taaleisen

Aan alle hogeronderwijsinstellingen op Malta wordt les gegeven in het Engels. Een goede kennis van het Engels is een vereiste voor toelating tot deze opleidingen.

De waarde van het diploma

Als je thuiskomt met een buitenlands diploma op zak, mag je heel trots zijn op jezelf. Maar je hebt er natuurlijk pas echt iets aan als je toekomstige werkgever dat diploma ook op waarde kan schatten. Maak het jezelf makkelijk bij sollicitaties en vraag een diplomawaardering aan als je weer naar Nederland komt.

Meer weten?

Bezoek het Maltese ministerie van Onderwijs

Lees hier meer over studeren op Malta

Laatste wijziging: 03-02-2020 11:10